Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej

Szanowni Państwo,

W ubiegłych latach uczestnictwo w studium podyplomowym zostało dofinansowane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tej edycji studium nie otrzymało dofinansowania z WFOŚiGW, w związku z czym całkowity koszt kursu wyniesie 5000 PLN.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Katedry Hydrotechniki

 

Studium podyplomowe ma na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Kurs przeznaczony jest głównie dla osób zatrudnionych w RZGW, pracowników wydziałów ochrony środowiska urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich i marszałkowskich oraz innych osób potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem w przyszłości uprawnień hydrologicznych, a także projektantów urządzeń budownictwa wodnego i melioracji. Omawiane zagadnienia są rozszerzeniem i uaktualnieniem wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanej na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Gdańskiej. Zakres studium obejmuje następującą tematykę: procesy i zjawiska hydrologiczne, hydrologię wód powierzchniowych i podziemnych, podstawy modelowania matematycznego w hydrologii, modele odpływu ze zlewni i propagacji fali w korycie, modele transportu rumowiska rzecznego, podstawy hydrometrii rzecznej, przepływy miarodajne i kontrolne w inżynierii wodnej i komunikacyjnej, zastosowanie metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, hydrologiczne zjawiska i procesy ekstremalne, podstawy gospodarowania wodą, wdrożenie RDW, zagrożenia w gospodarce wodnej, wdrożenie Dyrektywy Powodziowej, zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej.

Cel:

 • Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się gospodarką i inżynierii wodną,
 • Doskonalenie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych,
 • Pogłębianie wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.
 • Rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanej na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska
 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia hydrologiczne.

Zakres:

 • Podstawy prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) z zakresu gospodarki wodnej,
 • Hydrologia - procesy i zjawiska hydrologiczne,
 • Podstawy hydrometrii rzecznej,
 • Hydrologia wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Podstawy modelowania matematycznego w hydrologii,
 • Modele spływu powierzchniowego i propagacji fali w korycie,
 • Modele transportu rumowiska rzecznego oraz odpływu ze zlewni zurbanizowanej
 • Zastosowanie metod statystycznych w hydrologii,
 • Hydrologiczne zjawiska ekstremalne,
 • Podstawy gospodarowania wodą, termika rzek i zjawiska lodowe,
 • Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • Zagrożenia w gospodarce wodnej,
 • Wdrożenie Dyrektywy Powodziowej,
 • Wybrane zagadnienia ekohydrauliki
 • Zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej,
 • Rozwiązywanie problemów zgłoszonych w dyskusjach panelowych przez uczestników zajęć.

Kierownik studium: dr hab. inż. Michał Szydłowski.

Czas trwania studium: 2 semestry (8 miesięcy – 192 h).

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, wymagany: licencjat lub dyplom inżyniera lub magistra.

Termin zgłoszeń: do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

Limit miejsc: grupa wykładowa 16 -20 osób.

Opłata za 1 semestr 2500 PLN (5000 PLN za rok). W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW kwota ulegnie istotnemu obniżeniu.

Warunki rekrutacji, odpłatności oraz ukończenia studiów podyplomowych: pobierz plik.

Formularz zgłoszeniowy: pobierz plik.