Kontakt Kontakt

Kierownik studium: dr hab. inż. Michał Szydłowski
Budynek Hydro, pok. 101, mszyd@pg.gda.pl
tel. (058) 347-18-09

 

Sekretarz studium: mgr inż. Patrycja Mikos- Studnicka
Budynek Hydro, pok. 102A, patrycja_studnicka@op.pl lub patstudn@pg.edu.pl
tel. (058) 347-21-12
kom. 507-042-127

Siedziba studiów:
Politechnika Gdańska, Gdańsk
 

Wydział prowadzący:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk