Katedra Hydrotechniki zajmuje się sporządzaniem projektów, analiz i ekspertyz na potrzeby przemysłu. Poniżej przedstawione są niektóre z wykonanych zleceń.

Modelowanie zjawisk lodowych

Katedra Hydrotechniki posiada unikalne oprogramowanie umożliwiające modelowanie przepływu wody w rzekach i zbiornikach wodnych z uwzględnieniem zjawisk lodowych. Jest to program komputerowy DynaRICE opracowany w uniwersytecie Clarkson, który jest w stanie określić czas i miejsca powstawania potencjalnych zatorów lodowych dla dowolnych warunków hydraulicznych i meteorologicznych.

Symulacja ewolucji układu zwierciadła wody Wisły z pokrywą lodową

Zobacz więcej

Laboratoryjne wyznaczanie wartości współczynników oporów lokalnych i na długości przy przepływie wody w przewodach pod ciśnieniem

Badania umożliwiają eksperymentalną analizę wartości współczynników oporów na długości dla wybranych przewodów (różne materiały, w tym przewody wielowarstwowe) oraz współczynników strat lokalnych dla kształtek, złączek i armatury (np. różne typy zaworów). Analizowana jest zmienność współczynnika strat energii w zależności od liczby Reynoldsa, relacji między natężeniami przepływu w strumieniach (np. przy przepływie przez trójniki), średnicy oraz cech konstrukcyjnych badanych elementów.

Zobacz więcej

Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu przepustu na warunki przepływu wody rowem R-1 na działce nr 462 i budynek mieszkalny na działce nr 461 przy ul. Złoczewskiej w miejscowości Lututów

Problem: Rów melioracyjny zbiera wodę opadową i roztopową z obszaru około 15 km kwadratowych. W miejscowości Lututów (woj. łódzkie) na odcinku ponad 200 metrów pod centrum miejscowości w latach 60-tych XX wieku wykonano przepust kołowy podwójny o średnicach 120 cm, po 10 metrach przechodzących w 160 cm. Podczas eksploatacji okazało się, że działanie systemu hydraulicznego wpływa niekorzystnie na konstrukcje muru oporowego i samego budynku przylegającego do konstrukcji wlotowej przepustu.

Zobacz więcej