Organizacja zajęć Organizacja zajęć

W ramach zajęć prowadzone są wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne.

Studia obywać się będą w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów, w weekendy (sobota, niedziela).

Zajęcia będą odbywać się na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku.

Plan zajęć 2016/17: pobierz plik