Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

WitoldSterpejkowiczWersocki.PNG

Starszy wykładowca

Biuro: 105 Hydro
Tel. (058) 347 27 02
E-mail: wste@pg.edu.pl
WWW: www.pg.gda.pl/~wste

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Filtracja oraz bezpieczeństwo obiektów piętrzących
Ocena stanu technicznego oraz projektów (zrealizowanych) związanych z budownictwem hydrotechnicznym i ogólnym w tym projektów systemów drenażowych, systemów odwodnienia tymczasowego wykopów fundamentowych, renowacji drenaży zapór ziemnych,
Koncepcje zbiorników retencyjnych wraz z urządzeniami upustowymi

 

Pełnione funkcje:

Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydro and marine engineering

Ćwiczenia:

 • Budownictwo wodne i morskie
 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydro and marine engineering

Laboratorium:

 • Hydraulika i hydrologia

Projekt:

 • Budownictwo wodne

 

Dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords

Starszy wykładowca

Biuro: 107 Hydro
Tel. (0 58) 347 29 30
E-mail: kwein@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Przepływy nieustalone w przewodach pod ciśnieniem,  hydrologia zlewni miejskich, modelowanie numeryczne przepływów w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

 

Pełnione funkcje:

Członek:

 • Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
 • Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

 

Prowadzone przedmioty:

Wykład:

 • Hydrologia zlewni zurbanizowanej
 • Urban hydrology

Ćwiczenia:

 • Hydrologia zlewni zurbanizowanej
 • Urban hydrology
 • Hydraulika

Projekt:

 • Hydrologia zlewni zurbanizowanej
 • Urban hydrology

Laboratorium:

 • Hydraulika

Seminarium:

 • Hydrologia i gospodarka wodna