Dr inż. Wojciech Artichowicz

Adiunkt

Biuro: 101A Hydro
tel. (058) 347-28-32
E-mail: wojartic@pg.edu.pl
Strona WWW

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Statystyka i analiza danych w inżynierii środowiska
Metody numeryczne w mechanice płynów i hydraulice

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Statystyka

Ćwiczenia:

 • Statystyka
 • Podstawy informatyki II
 • Pollutants transport phenomena

Laboratorium:

 • Podstawy informatyki I
 • Podstawy informatyki II
 • Hydraulika

 

Mgr inż. Krzysztof Brusewicz

Asystent / Doktorant

Biuro: 109 Hydro
E-mail: krzysztof.brusewicz@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Dynamika obiektów hydrotechnicznych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Laboratoria

 • Hydraulika
 • Podstawy informatyki
 • Zastosowania informatyki

 

Mgr inż. Natalia Gietka

Asystentka / Doktorantka

Biuro: 108 Hydro
Tel. (058) 347-63-52
E-mail: natgietk@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydrologia zlewni miejskich
Gospodarka wodna
Hydraulika przewodów zamkniętych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia

 • Hydraulika
 • Meteorologia i klimatologia
 • Mechanika płynów
 • Hydraulika i mechanika płynów

Laboratoria

 • Hydraulika
 • Mechanika płynów
 • Hydraulika i mechanika płynów

 

Dr inż. Wioletta Gorczewska-Langner

Adiunkt

Biuro: 105 Hydro
tel. (058) 347-12-08
E-mail: wiogorcz@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe

Przepływ wody i transport zanieczyszczeń w niejednorodnych ośrodkach gruntowych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykłady

 • Statystyka

Ćwiczenia

 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydrologia
 • Hydrogeologia
 • Statystyka

Laboratoria

 • Hydrologia
 • Hydraulika i hydrologia

Projekt

 • Hydrologia
 • Hydrogeologia

 

Mgr inż. Jakub Hakiel

Asystent / Doktorant

Biuro: 101B Hydro
tel. (058) 347-21-12
E-mail: jakub.hakiel@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Modelowanie numeryczne przepływów jednowymiarowych i dwuwymiarowych
Przepływy w kanałach otwartych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia:

 • Hydraulika
 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydrologia

Laboratorium:

 • Hydraulika
 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydrologia

 

Mgr inż. Patrycja Mikos-Studnicka

Asystentka / Doktorantka

Biuro: 101B Hydro
tel. (058) 347-21-12
E-mail:patstudn@pg.edu.pl
patrycja_studnicka@op.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydrologia zlewni miejskich
Jakość ścieków deszczowych i wód roztopowych
Stan sanitarny wód powierzchniowych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia:

 • Hydraulika
 • Water resources management
 • Hydraulics and hydrology

Laboratoria

 • Hydraulics and hydrology
 • Hydraulika
 •  

 

Mgr inż. Dominika Szawurska

Asystentka / Doktorantka

Biuro: 109 Hydro
tel. (058) (058) 347-63-52
E-mail: domszawu@student.pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:
Gospodarka wodna małej zlewni

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia:

 • Gospodarka wodna

Laboratoria:

 • Podstawy informatyki
 • Zastosowania informatyki

 

Dr inż. Wojciech Szpakowski

Adiunkt

Biuro: 106 Hydro
tel. (058) 347-28-94
E-mail: wszp@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydraulika w budownictwie (hydraulika przepustów, odwodnienia)
Meteorologia
Hydraulika wód podziemnych

 

Pełnione funkcje:

Członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Meteorologia i klimatologia
 • Prawo wodne
 • Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Ćwiczenia:

 • Meteorologia i klimatologia
 • Prawo wodne
 • Hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Hydraulika i hydrologia

Laboratorium:

 • Hydrologia
 • Hydraulika i hydrologia

Projekt:

 • Hydrologia

Seminarium:

Hydrologia i gospodarka wodna

 

Mgr inż. Paweł Wielgat

Asystent / Doktorant

Biuro: 108 Hydro
tel. (058) 347-63-52
E-mail: pawwielg@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:
Hydraulika obiektów hodowlanych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia

 • Migracja zanieczyszczeń
 • Mechanika płynów