Program studium podyplomowego Program studium podyplomowego

Nr

NAZWA PRZEDMIOTU

Prowadzący

Instytucja

Liczba godzin:

Wykład  /  Ćw.

ECTS

1.

Hydrologia

dr hab. inż. Michał Szydłowski

Politechnika Gdańska

14

12

6

2.

Hydrogeologia z podstawami modelowania

dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

Politechnika Gdańska

10

8

4

3.

Podstawy hydrometrii

dr hab. inż. Piotr Zima

Politechnika Gdańska

6

8

4

4.

Modelowanie spływu powierzchniowego i propagacji fali w korycie

dr inż. Dariusz Gąsiorowski

Politechnika Gdańska

10

8

6

5.

Modelowanie transportu rumowiska rzecznego

dr inż. Dariusz Gąsiorowski

Politechnika Gdańska

4

6

3

6.

Modelowanie odpływu ze zlewni zurbanizowanej

dr inż. Katarzyna Weinerowska- Bords

Politechnika Gdańska

4

8

3

7.

Podstawy modelowania matematycznego w hydrologii

dr inż. Katarzyna Weinerowska- Bords

Politechnika Gdańska

6

6

4

8.

Hydrologiczne zjawiska ekstremalne

dr inż. Wojciech Szpakowski

Politechnika Gdańska

6

6

3

9.

Zastosowanie metod statystycznych w hydrologii

dr inż. Wojciech Artichowicz

Politechnika Gdańska

8

10

4

10.

Podstawy gospodarowania wodą i ochrony przeciwpowodziowej

dr inż. Tomasz Kolerski

Politechnika Gdańska

10

8

4

11.

Termika rzek i zjawiska lodowe

dr inż. Tomasz Kolerski

Politechnika Gdańska

4

4

3

12.

Wdrożenie Dyrektywy Wodnej i Powodziowej w Polsce

dr inż. Wojciech Szpakowski

Politechnika Gdańska

4

 

2

13.

Ekohydraulika ‑ wybrane zagadnienia

dr hab. inż. Piotr Zima

Politechnika Gdańska

6

4

3

14.

Zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej

dr inż. Wojciech Szpakowski

Politechnika Gdańska

8

4

1

 

Egzamin końcowy

10

 

100

92

60

Program studiów.pdf