2015

 1. Artichowicz W., Prybytak D. (2015): Impact of Energy Slope Averaging Methods on Numerical Solution of 1D Steady Gradually Varied Flow, Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics,Vol. 62 (2015), No. 3–4, pp. 101–119 DOI: 10.1515/heem-2015-0022.
 2. Łuczkiewicz A., Kotlarska E., Artichowicz W., Tarasewicz K., Fudala-Książek S., (2015): Antimicrobial resistance of Pseudomonas spp. isolated from wastewater and wastewater-impacted marine coastal zone. Environmental Science and Pollution, ISSN 0944-1344, pp 1-12, Springer Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/s11356-015-5098-y
 3. Gąsiorowski D., Napiórkowski J.J., Szymkiewicz R. (2015) One-dimensional modeling of flows in open channels. Chapter 6 in: Rowiński P.M., Radecki-Pawlik A. Rivers – physical, fluvial and environmental processes, Springer within series GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences.
 4. Gąsiorowski D. (2015) Discussion of “Development of an Accurate Time integration Technique for the Assessment of Q-Based versus h-Based Formulations of the Diffusion Wave Equation for Flow Routing” by K. Hasanvand, M.R. Hashemi and M.J. Abedini, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, vol. 141, no. 7.
 5. Szydłowski M,  Gąsiorowski D.,  Hakiel J.,  Zima P., Szymkiewicz R. (2015) Potencjał hydroenergetyczny dolnej Wisły, Acta Energetica, 1/22, 18-25
 6. Gietka N.K., (2015). Doświadczalna Analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(1)
 7. Gietka N.: Doświadczalna analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych. W: Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 14(1) 2015, 47–56.; liczba punktów: ISSN: 1644-0765
 8. Kolerski, T., and  Shen H. T.(2015): Possible effects of the 1984 St. Clair River ice jam on bed changes, Canadian Journal of Civil Engineering DOI: 10.1139/cjce-2014-0275
 9. Kolerski T. Wielgat P. (2015): Velocity Field Characteristics at the Inlet to a Pipe Culvert, Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics 10/2014; 61(34):127-140. DOI: 10.1515/heem-2015-0008
 10. Szydłowski M., Mikos-Studnicka P., Zima P., Weinerowska-Bords K., Hakiel J., Szawurska D.: Stormwater and snowmelt runoff storage control and flash flood hazard forecasting in the urbanized coastal basin.// 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015/ ed. Jaromir Riha, Tomas Julinek, Karel Adam Czech Republic: Institute of Water Structures, FCE, Brno University of Technology, 2015, s.141-150
 11. Szydłowski M.,  Gąsiorowski D.,  Hakiel J.,  Zima P., Szymkiewicz R. (2015) Potencjał hydroenergetyczny dolnej Wisły, Acta Energetica, 1/22, 18-25.

2014

 1. Artichowicz W., Mikos-Studnicka P. (2014): Comparison of Average Energy Slope Estimation Formulas for One-dimensional Steady Gradually Varied Flow, Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics,Vol. 61 (2014), No. 3–4, pp. 63–83 DOI: 10.1515/heem-2015-0004.
 2. Artichowicz W., Szymkiewicz R., (2014): Computational Issues of Solving the 1D Steady Gradually Varied Flow Equation. J. Hydrol. Hydromech., 62, 2014, 3, 226-233, DOI: 10.2478/johh-2014-0031
 3. Gąsiorowski D. (2014) Impact of diffusion coefficient averaging on solution accuracy of the 2D nonlinear diffusive wave equation for floodplain inundation, Journal of Hydrology, 517, 923–935.
 4. Gąsiorowski D. (2014) Modelling of flood wave propagation with wet-dry front using one-dimensional diffusive wave equation, Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, vol. 61, no. 3-4, 111-125.
 5. Szydłowski M, Gąsiorowski D., Hakiel J., Zima P., Szymkiewicz R. (2014) Analiza hydraulicznych skutków kaskadyzacji dolnej Wisły, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, s. 420.
 6. Gietka N.: Analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych. Ogólnopolska Konferencja Budowlana Budmika 2014 : Materiały konferencyjne - Pełne referaty/ ed. T. Garbowski D. Sinacki Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2014, s.421-428
 7. Gietka N.: Analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych. W: Budmika 2014 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana. ed. T. Garbowski, D. Sinacki, K. Stefaniak, I. Antończuk, T. Rutkowski, M. Osesek, P. Dłużewski, Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2014, s.187 – 188.
 8. Kolerski T., (2014): Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych, Wyd. Politechniki Gdańskiej ISBN 978-83-7348-551-8
 9. Kolerski T., (2014): Modeling of ice phenomena in the mouth of the Vistula River, Acta Geophysica, August 2014, Volume 62, Issue 4, pp 893-914, DOI: 10.2478/s11600-014-0213-x
 10. Kolerski T., Wielgat P., (2014): Velocity Field Characteristics at the Inlet to a Pipe Culvert// Archives of Hydro Engineering and Environmental Mechanics. -Vol. 61., nr. 3-4 (2014), s.127-140
 11. Wielgat P., Zima P., Sawicki J., Pawliczka I., (2014): Model cyrkulacji wody w zbiorniku hodowlanym na przykładzie basenów hodowlanych dla fok// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2014), s.432-437
 12. Mikos-Studnicka P., (2014): Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych w zlewni Potoku Strzyża w czasie opadów nawalnych w Gdańsku. Monografie Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej
 13. Mikos-Studnicka P.: Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych w zlewni Potoku Strzyża w czasie opadów nawalnych w Gdańsku.// W : Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4./ ed. Teodora M. Traczewska i Bartosz Kaźmierczak Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s.552-56
 14. Mikos-Studnicka P., Szydłowski M.: Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód desz-czowych w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie Potoku Królewskiego w Gdańsku// W : Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. - II/ ed. Artur Maniszewski Warszawa: PAN, 2014, s.393-406
 15. Hakiel J., Szydłowski M. (2014): Wstępna analiza zagrożenia podtopieniami w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku, Inżynieria Morska i Geotechnika,. 4/2014, 267–271.
 16. Szydłowski M., Gąsiorowski D., Hakiel J., Zima P., Szymkiewicz R. (2014): Analiza hydraulicznych skutków kaskadyzacji dolnej Wisły, Inżynieria Morska i Geotechnika,. Vol. 35, nr 5/2014, 420 - 431
 17. Szymkiewicz R., Mitosek M., (2014): Alternative convolution approach to friction in unsteady pipe flow. Journal of Fluids Engineering ASME. January 2014, Vol. 136/011202-1, DOI: 10.1115/1.4025509.
 18. Zima P., (2014): Numerical Simulations and Tracer Studies as a Tool to Support Water Circulation Modeling in Breeding Reservoirs. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. -Vol. 61., nr. 3-4 (2014), s.217-229.
 19. Wielgat P., Zima P., Sawicki J., Pawliczka I., (2014): Model cyrkulacji wody w zbiorniku hodowlanym na przykładzie basenów hodowlanych dla fok. Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2014), s.432-437.
 20. Szydłowski M., Gąsiorowski D., Hakiel J., Zima P., Szymkiewicz R., (2014): Analiza hydraulicznych skutków kaskadyzacji dolnej Wisły. Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 35., nr. 5 (2014), s.420-431.

2013

 1. Artichowicz W.,Szymkiewicz R., (2013): Properties of One Dimensional Open-Channel Steady Flow Equations. Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, September 9-12, 2013, Bratislava - Slovakia
 2. Gronowska M.A. , Sawicki J.M., (2013): Rational method of grit chamber efficiency determination, “Environmental Engineering IV”, Taylor and Francis, London 2013.
 3. Sawicki J.M., (2013): Wymiarowanie systemów odwadniających drogi zamiejskie, GWTS nr 5/2013
 4. Sterpejkowicz-Wersocki W., Szudek W., (2013): Renowacja systemu drenażowego w elektrowni wodnej Podgaje, XV Miedzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, IMGW - PIB, Jastrzębia Góra, 2013
 5. Sterpejkowicz-Wersocki W., (2013): Problem trwałości geosyntetyków w aplikacjach filtracyjnych w budownictwie wodnym,  Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5/2013
 6. Sterpejkowicz-Wersocki W., (2013): Odwodnienia obiektów wielkopowierzchniowych za pomocą zespołu studni depresyjnych, Inżynieria i Budownictwo nr 12/2012.
 7. Szudek W., Sterpejkowicz-Wersocki W., (2013): Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda, Techniczne aspekty ochrony środowiska - woda źródłem energii pod redakcją Z. Kurałowicza.
 8. Szydłowski M., Szpakowski W., Zima P., (2013): Numerical simulation of catastrophic flood: the case study of hypothetical failure of the Bielkowo hydro-power plant reservoir, Acta Geophysica, October 2013, Volume 61, Issue 5, pp 1229-1245, DOI: 10.2478/s11600-013-0104-6.
 9. Szpakowski W., (2013): Przepustowość przepustu niezatopionego, Drogownictwo, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 92–96.
 10. Szpakowski W., (2013): Wyznaczenie rzeczywistej zdolności przepustowej przepustu drogowego, Drogownictwo, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 189–192.
 11. Gąsiorowski D., Szydłowski M. (2013): Impact of maintenance of floodplains of the Vistula River on high water levels on the section from Włocławek to Toruń, Acta Energetica 2013, Vol.13/4, 112–116.
 12. Szydłowski M., Zima P. (2013): Numeryczna analiza wpływu budowy podpory mostu na rzece Wiśle na przepływ i rozmycie dna koryta rzeki, Inżynieria i Budownictwo, nr 10/2013, Wydawnictwo PZITB, Warszawa, 553–558.