Dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski

Adiunkt

Biuro: 101A Hydro
tel. (058) 347-28-32
E-mail: gadar@pg.gda.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Matematyczne i numeryczne modelowanie przepływów w kanałach otwartych oraz zbiornikach wodnych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Meteorologia i klimatologia
 • Ochrona przeciwpowodziowa

Ćwiczenia:

 • Meteorologia i klimatologia
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Mechanika płynów i hydraulika
 • Mechanika płynów
 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydraulika konstrukcji hydrotechnicznych

Laboratoria:

 • Mechanika płynów i hydraulika
 • Hydraulika II
 • Hydraulika i hydrologia
 • Metody komputerowe w budownictwie

 

Dr hab. inż. Tomasz Kolerski

Adiunkt

Biuro: 107 Hydro
tel. (058) 347-29-30
E-mail: tomkoler@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydraulika rzek z pokrywą lodową
Modelowanie matematyczne przepływu w rzekach i zbiornikach wodnych
Metoda SPH
Gospodarka wodna

Pełnione funkcje

Członek komitetu Sekcji Badań Lodowych (Ice Research and Engineering) Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Hydraulicznych (IAHR)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Gospodarka wodna
 • Water resources management
 • Hydraulics and hydrology

Ćwiczenia:

 • Gospodarka wodna
 • Water resources management
 • Hydraulics and hydrology
 • Hydrologia
 • Hydraulika i hydrologia

Laboratorium:

 • Hydraulics and hydrology
 • Hydraulika i hydrologia

Projekt:

 • Hydrologia

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki

JerzySawicki.PNG

Prof. nadzw. PG

Biuro: 102 Hydro
Tel. (0 58) 347 22 59
E-mail: jsaw@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Mechanika płynów oraz zagadnienia przepływowe inżynierii środowiska, a w szczególności: turbulencja, uproszczone metody opisu ruchu cieczy (jednowymiarowe i płaskie,  równania de Saint-Venanta, modele kinematyczne), przenoszenie masy i energii w ośrodkach płynnych (migracja zanieczyszczeń), filtracja,  hydraulika systemów kanalizacji deszczowej, hydraulika i funkcjonowanie reaktorów stosowanych do oczyszczania wody i ścieków (wyznaczanie charakterystyk czasowych przepływu, fizyczne metody usuwania zanieczyszczeń), pomiary wodne.

 

Pełnione funkcje:

Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy WILiŚ PG
Redaktor działowy Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej (seria Inżynieria Lądowa i Wodna)
Członek zespołu redakcyjnego „Pisma PG”
Członek:

 • IAHS
 • PTMTiS
 • Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Mechanika płynów
 • Hydraulika
 • Hydraulika stosowana
 • Migracja zanieczyszczeń

Ćwiczenia:

 • Hydraulika stosowana
 • Migracja zanieczyszczeń

 

Dr hab. inż. Michał Szydłowski, Prof. PG

Profesor PG

Biuro: 101C Hydro
tel. (058) 347-18-09
E-mail: mszyd@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:
Modelowanie zjawisk przepływu wody w ciekach i zbiornikach w zlewniach miejskich
Matematyczne modelowanie przepływów o charakterze szybkozmiennym na terenie zabudowanym
Analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego

 

Pełnione funkcje:
Redaktor Naukowy Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej
Członek:

 • Sekcji Fizyki Wody Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
 • Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowane

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład:

 • Hydraulika
 • Hydrologia
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Numerical modelling in Hydrosystems

 

Prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

Profesor zwyczajny

Biuro: 103 Hydro
tel. (058) 347-19-02
E-mail: rszym@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:
Hydrologia, hydromechanika i hydraulika, procesy transportu zanieczyszczeń,
Przepływy ze swobodną powierzchnią i pod ciśnieniem,
Modelowanie matematyczne i metody numeryczne.

 

Posiadane odznaczenia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2009)

 

Pełnione funkcje:
Członek:

International

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład:

 • Hydrologia
 • Metody numeryczne w inżynierii środowiska i inżynierii sanitarnej
 • Gospodarka wodna i ochrona przed powodzią
 • Metody komputerowe w budownictwie

 

Dr hab. inż. Piotr Zima, Prof. PG - Kierownik katedry

Profesor PG
Kierownik katedry

Biuro: 101C Hydro
tel. (058) 347-16-67
E-mail: pzim@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydraulika, hydromechanika, mechanika płynów, migracja zanieczyszczeń, hydrologia, hydrologia zlewni zurbanizowanych, pomiary prędkości i przepływu wody i ścieków, matematyczne modelowanie przepływów i migracji zanieczyszczeń w ciekach i zbiornikach wodnych, w wodach powierzchniowych i gruntowych oraz w reaktorach stosowanych na oczyszczalniach ścieków, a w szczególności wyznaczanie dynamicznych charakterystyk reaktorów, badania eksperymentalne i modelowanie procesów przepływu zanieczyszczeń w środowisku wodnym z uwzględnieniem procesów usuwania pierwiastków biogennych, modelowanie matematyczne z zakresu hydrauliki obliczeniowej z wykorzystaniem metod numerycznych oraz badań doświadczalnych obiektów przepływowych w laboratorium oraz w reaktorach technologicznych w skali technicznej.

 

Pełnione funkcje:

Członek:

 • Sekcji Inżynierii Sanitarnej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykłady

 • Mechanika płynów i hydraulika
 • Pomiary w inżynierii sanitarnej
 • Podstawy informatyki
 • Zastosowania informatyki
 • Hydroinformatyka
 • Fluid mechanics
 • Modeling methodologies for the environment

Ćwiczenia

 • Mechanika płynów
 • Migracja zanieczyszczeń
 • Metody komputerowe
 • Pomiary w inżynierii sanitarnej

Laboratoria

 • Hydraulika
 • Metody komputerowe w inżynierii sanitarnej
 • Metody komputerowe w inżynierii środowiska
 • Pomiary w inżynierii sanitarnej