XIII Bałtycki Festiwal Nauki 2015 - Ile asfaltu w asfaltcie - 20.05.2015 r.

W dniu 20.05.2015 roku odbyła się impreza "Ile asfaltu w asfalcie" organizowana przez Katedrę Inżynierii Lądowej w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Współorganizatorami były Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk oraz firmy Strabag Sp. z o.o., Skanska S.A. oraz LOTOS Asfalt.

Firma Strabag zaprezentowała maszyny wykorzystywane do budowy nawierzchni drogowej: rozkładarkę do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz walec drogowy.

Firma Skanska zaprezentowała drona wykorzystywanego w procesie przygotowania oraz wykonywania inwestycji drogowej oraz udostępniła stanowisko z symulacją maszyn wykorzystywanych w trakcie wykonywania robót ziemnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała sprzęt do diagnostyki nawierzchni drogowej, m.in. nowoczesne pojazdy do oceny widzialności oznakowania poziomego, równości nawierzchni czy nośności nawierzchni.

Firma LOTOS Asfalt zaprezentowała swoje najnowsze produkty: asfalt WMA oraz asfalt modyfikowany polimerami z dodatkiem gumy.

Przed laboratorium drogowym przedstawiono urządzenia do badań wybudowanych nawierzchni (m.in. ugięciomierz FWD, profilograf, wiertnicę). Natomiast w samym laboratorium przedstawiono różne materiały wykorzystywane do budowy dróg oraz urządzenia laboratoryjne wykorzystywane do badań materiałów.

Serdecznie dziękujemy wszyskim firmom oraz instytucjom za pomoc w organizacji imprezy.

Galeria zdjęć


XII Bałtycki Festiwal Nauki 2014 - Ile asfaltu w asfaltcie - 21.05.2014 r.

W dniu 21.05.2014 roku odbyła się impreza "Ile asfaltu w asfalcie" organizowana przez Katedrę Inżynierii Lądowej w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Współorganizatorami były Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk oraz firma LOTOS Asfalt.
Przed laboratorium drogowym przedstawiono urządzenia do badań wybudowanych nawierzchni (m.in. ugięciomierz FWD, profilograf, wiertnicę). Natomiast w samym laboratorium przedstawiono różne materiały wykorzystywane do budowy dróg oraz urządzenia laboratoryjne wykorzystywane do badań materiałów.

Galeria zdjęć


Jak budować lepsze drogi i autostrady? - I Pomorski Festiwal Nauki - 18 maj 2016 - Podsumowanie

18 maja 2016 roku, w ramach I Pomorskiego Festiwalu Nauki  odbyło się wydarzenie "Jak budować lepsze drogi i autostrady?" organizowane przez Katedrę Inżynierii Drogowej.

Dzięki uprzejmości firmy Strabag możliwe było zapoznanie się z działaniem maszyn budowlanych takich jak walce, rozkładarki oraz ładowarki, a takżesamodzielne pokierowanie tymi maszynami.

Firma TPA przedstawiła działanie georadaru, służącego do oceny wbudowanych warstw konstrukcji.

Firma Lotos Asfalt zaprezentowała próbki różnego rodzaju asfaltów produkowanych przez gdańską rafinerię, a także materiałów niedostępnych na codzień, takich jak asfalty naturalne.

Firma Strabag zaprezentowała samochód do bardzo dokładnego mapowania otoczenia. Wykonała nim m.in. trójwymiarową mapę okolic Laboratorium Badań Drogowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła najnowsze urządzenia do diagnostyki nawierzchni.

Współorganizatorami pokazu były: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Gdańsk) oraz firmy: Strabag, Skanska oraz Lotos Asfalt. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji imprezy!

A zwiedzającym serdecznie dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy ponownie za rok!

Galeria zdjęć


Jak budować lepsze drogi i autostrady? - XIV Bałtycki Festiwal Nauki - 24 maj 2017 - Podsumowanie

24 maja 2017 roku, w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki  odbyło się wydarzenie "Jak budować lepsze drogi i autostrady?" organizowane przez Katedrę Inżynierii Drogowej i Transportowej.

Dzięki uprzejmości firmy Strabag możliwe było zapoznanie się z działaniem maszyn budowlanych takich jak spycharki, zagęszczarki, rozkładarki oraz walce - stalowe oraz okołkowane. Dzięki uprzejmości operatorów urządzeń możliwe było samodzielne pokierowanie tymi maszynami.

Firma Lotos Asfalt zaprezentowała próbki różnego rodzaju asfaltów produkowanych przez gdańską rafinerię, a także materiałów niedostępnych na codzień, takich jak asfalty naturalne. Możliwe było także zapoznanie się z poszczególnymi frakcjami uzyskiwanymi z rafinacji ropy naftowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła najnowsze urządzenia do diagnostyki nawierzchni.

Współorganizatorami pokazu były: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Gdańsk) oraz firmy: Strabag, TPA, BMTI oraz Lotos Asfalt. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji imprezy!

A zwiedzającym serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie za rok!

Galeria zdjęć


Jak budować lepsze drogi i autostrady? - XV Bałtycki Festiwal Nauki - 23 maj 2018 - Podsumowanie

23 maja 2018 roku, w ramach XV Bałtyckiego Festiwalu Nauki po raz kolejny odbyło się wydarzenie "Jak budować lepsze drogi i autostrady?" organizowane przez Katedrę Inżynierii Drogowej i Transportowej, tym razem w zdecydwanie rozbudowanej formie. W tym roku mieliśmy aż dwa stanowiska znajdujące się po przeciwnych stronach kampusu - tradycyjnie przed naszym laboratorium oraz po raz pierwszy na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Dzięki uprzejmości firmy Strabag możliwe było zapoznanie się z działaniem maszyn budowlanych takich jak równiarki, zagęszczarki, rozkładarki oraz walce. Dzięki uprzejmości operatorów urządzeń możliwe było samodzielne pokierowanie tymi maszynami. Dla najodważniejszych była możliwość samodzielnego pokonania trasy przeszkód małym walcem drogowym.

Firma Lotos Asfalt zaprezentowała próbki różnego rodzaju asfaltów produkowanych przez gdańską rafinerię, a także materiałów niedostępnych na codzień, takich jak asfalty naturalne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponownie przedstawiła najnowsze urządzenia do diagnostyki nawierzchni.

Współorganizatorami pokazu były: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Gdańsk) oraz firmy: Strabag, BMTI oraz Lotos Asfalt. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji imprezy!

Bardzo byśmy chcieli podziękować także dyplomantom oraz absolwentom Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji naszego wydarzenia: Annie Winckiewicz, Magdalenie Wesołowskiej i Dariuszowi Szymańskiemu.

A zwiedzającym serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie za rok!

Galeria zdjęć


Gotowi do drogi? Bezpieczna droga oraz Jak budować lepsze drogi i autostrady? - XVI Bałtycki Festiwal Nauki - 23 maj 2019 - Podsumowanie

23 maja 2019 roku, w ramach XVI Bałtyckiego Festiwalu Nauki pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej wspólnie zorganizowali trzy wydarzenia „Bezpieczna droga”, „Gotowi do drogi” oraz "Jak budować lepsze drogi i autostrady?". 

Od dawnych lat jesteśmy uczeni, że przejście dla pieszych jest bezpieczne. Jednak statystyki, szczególnie ostatnich lat, dotyczące wypadków z udziałem pieszych utwierdzają nas w przekonaniu, że przejścia dla pieszych to miejsca niebezpieczne. Podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki uczyliśmy dzieci prawidłowego nawyku poruszania się po drodze.(źródło: https://autochodzik.pl/). Prezentowaliśmy urządzenia do pomiaru odblaskowości znaków drogowych poziomych i pionowych oraz wykonywaliśmy pomiary natężenia hałasu.

Tradycyjnie przed naszym laboratorium dzięki uprzejmości firmy Strabag możliwe było zapoznanie się z działaniem maszyn budowlanych takich jak równiarki, zagęszczarki, rozkładarki oraz walce. Dzięki uprzejmości operatorów urządzeń możliwe było samodzielne pokierowanie tymi maszynami. Dla najodważniejszych była możliwość samodzielnego pokonania trasy przeszkód małym walcem drogowym.

Firma Lotos Asfalt zaprezentowała próbki różnego rodzaju asfaltów produkowanych przez gdańską rafinerię, a także materiałów niedostępnych na codzień, takich jak asfalty naturalne.

Współorganizatorami pokazu były: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Fundacja CREDU (Autochodzik) oraz firmy: Strabag, BMTI oraz Lotos Asfalt. Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji imprezy!

Bardzo byśmy chcieli podziękować także dyplomantom, absolwentom oraz sympatykom Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji naszego wydarzenia.

A zwiedzającym serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie za rok!

Galeria zdjęć