Najważniejsze ekspertyzy oraz prace zlecone wykonane przez Zespoł Budowy Dróg od roku 2000

 • Opinia dotycząca nawierzchni drogi gminnej nr 170025z w Warszkowie, DOMAR KAZIMIERZ DOMARADZKI, 2015
 • Badania jakości materiałów wbudowanych w nawierzchnię w ramach przystosowania lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy do CAT II, DROGOMEX Sp. z o.o., 2015
 • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych z różnym rodzajem asfaltów 50/70, Lotos S.A., 2015
 • Badania zmęczeniowe mieszanek mineralno-asfaltowych AC AF16, Lotos S.A., 2015
 • Badanie różnych rodzajów asfaltów 35/50 i 50/70, LOTOS Lab Sp. z o.o., 2015
 • Wykonanie ekspertyzy technicznej ws. uszkodzeń nawierzchni DW 434, odcinek Śrem - Rawicz, 2015
 • Wykonanie opinii technicznej przyczyn uszkodzeń warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, 2015
 • Porównanie właściwości spoiw drogowych w stabilizacji gruntów i mieszanek, Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., 2015
 • Opracowanie ekspertyzy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 2+975 do km 22+015, PDB Brodnica Sp. z o.o., 2015
 • Opinia dotycząca zastosowania mieszanki MCE w trakcie remontu istniejących dróg DK7 oraz DK8 w ramach realizacji kontraktu „Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła OPACZ do węzła PASZKÓW”, TPA Sp. z o.o., 2015
 • Badanie mieszanek mineralno-bitumicznych z dodatkiem włókien Forta-FI oraz ocena odporności na deformacje trwałe, odporność na działanie wody i mrozu, sztywności, wytrzymałości na pośrednie rozciąganie oraz odporności na spękania niskotemperaturowe, Wegarten Construction Sp. z o.o., 2015
 • Badania i analizy dotyczące zastosowania asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy, Lotos S.A., 2014
 • Badania porównawcze odporności na pękania niskotemperaturowe betonu asfaltowego z różnymi rodzajami asfaltów, Orlen S.A., 2013
 • Opracowanie specyfikacji technicznych regulacji wysokościowych urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, ZDiZ Gdańsk, 2013
 • Wykonanie ekspertyzy wraz z opracowaniem wzmocnienia nawierzchni ul. Morskiej i Alei Zwycięstwa w Gdyni, ZDiZ Gdynia, 2013
 • Wykonanie opinii dot. przyczyn wystąpienia spękań podbudowy asfaltowej autostrady A1, Toruń-Stryków, Odc. I: Czerniewice-Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odc. II: Odolin-Brzezie od km 163+300 do km 186+366, Odc. III: Brzezie-Kowal od km 186+348 do km 215+850, PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB CIVIL ENGINEERING Ltd., JOHN SISK & SON Ltd., 2012
 • Opracowanie projektów technologicznych modernizacji nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku, ZDiZ Gdańsk, 2011
 • Opracowanie projektów technologicznych przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ulic Gdańska, ZDiZ Gdańsk, 2009
 • Wykonanie opinii o stanie nawierzchni mostu przez rzekę Wisłę w Kiezmarku oraz opinii o stanie nawierzchni jezdni vis a vis baru Angela, Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce, 2008
 • Przeprowadzenie badań sczepności warstw asfaltowych, w których zastosowano kompozyt wzmacniający typu Tensar AR-G, według indywidualnej procedury oraz opracowanie opinii, DRO-Konsult Sp. z o.o., 2008
 • Opinia dotycząca przyczyn powstania spękań poprzecznych na drodze krajowej nr 7, odcinek Gdańsk-Kiezmark, GDDKiA Gdańsk, 2008
 • Wykonanie opinii dotyczącej nowego sposobu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 2 odcinek Sochaczew – Ołtarzew, GDDKiA Warszawa, 2008
 • Badania asfaltów modyfikowanych zgodnych z nową normą europejską EN 14023 produkowanych w oparciu o technologię Grupy LOTOS S.A., Lotos S.A., 2008
 • Ocena właściwości eksploatacyjnych betonów asfaltowych z zastosowaniem asfaltów 35/50 produkowanych na bazie technologii Grupy LOTOS S.A., Lotos S.A., 2008
 • Ocena porównawcza właściwości betonów asfaltowych do warstwy wiążącej zawierającego różne rodzaje asfaltu, Orlen S.A., 2008
 • Przeprowadzenie badań terenowych i opracowanie dokumentacji technologicznej modernizacji nawierzchni jezdni ul. Podwale Przedmiejskie na odcinku od skrzyżowania z ul. Słodowników do skrzyżowania z ul. Okopową na odcinku 370 mb, oraz Al. Zwycięstwa, ZDiZ Gdańsk, 2008
 • Opracowanie technologii remontu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni Al. Zwycięstwa w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do skrzyżowania z ul. Kopernika na jezdni w kierunku Centrum, ZDiZ Gdynia, 2008
 • Opracowanie technologii remontu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą Trójmiasta do skrzyżowania z ul. Chylońską na jezdni w kierunku Rumi, ZDiZ Gdynia, 2008
 • Opinia dotycząca warstwy ścieralnej drogi wojewódzkiej nr 650, Barciany-Węgorzewo-Banie Mazurskie-Gołdap, odcinek Boćwinka-Grabowo od km 59+000 do km 67+114,8, DRO-Konsult Sp. z o.o., 2007
 • Opinia dotycząca jakości wykonania warstw asfaltowych remontowanej nawierzchni drogi krajowej nr 20, odcinek Egiertowo-Babi Dół od km 281+400 do km 291+000, GDDKiA Gdańsk, 2007
 • Wykonanie opracowania projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Ceynowy do ul. Kosynierów i ul. Ceynowy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Rumi, Gmina Miejska Rumia, 2007
 • Wykonanie ekspertyzy receptury i wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej przez firmę ZT-B K.Wach w Pionkach, Lotos S.A., 2007
 • Badania asfaltów modyfikowanych zgodnych z nową normą europejską EN 14023 produkowanych w oparciu o technologię Grupy LOTOS S.A, Lotos S.A., 2007
 • Ocena porównawcza właściwości mastyksu grysowego SMA zawierającego różne rodzaje asfaltu, Orlen S.A., 2007
 • Opinie dotyczące przyczyn uszkodzeń drogi krajowej nr 72 od km 116+120 do km 161+610 oraz drogi krajowej nr 14, odcinek od km 0+100 do km 41+733, Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, 2007
 • Ekspertyza dotycząca przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogi zbiorczej ZB2 przy drodze krajowej nr 16 od km 149+700 do km 151+040, Skanska S.A., 2007
 • Wykonanie projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od granicy administracyjnej miasta Gdyni do skrzyżowania z ul. Chylońską, kierunek Centrum, ZDiZ Gdynia, 2007
 • Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pt.: Badania do określania stanu destrukcji eksploatowanej drogi krajowej i sposobu poprawy trwałości wzmacnianej nawierzchni posadowionej na gruntach słabonośnych, GDDKiA Gdańsk, 2006
 • Badania przyczyn powstania odkształceń na nowo wykonanej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Morskiej i Obwodowej Trójmiasta oraz opracowanie projektu naprawy uszkodzeń, GDDKiA Gdańsk, 2006
 • Dwie ekspertyzy naukowo-techniczne dotyczące przyczyn uszkodzenia nawierzchni ulic: Ceynowy na odcinku długości około 550 m od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Żwirki i Wigury na odcinku długości około 450 m od ulicy Ceynowy do ulicy Kosynierów, Gmina Miejska Rumia, 2006
 • Ekspertyza dotycząca przyczyn i stanu zniszczeń nawierzchni oraz metody jej naprawy na ul. Sielskiej w Olsztynie, odcinek od granicy miasta do ul. Kłosowej, ZDiZ Olsztyn, 2006
 • Badanie asfaltów modyfikowanych produkowanych wg nowej technologii Grupy Lotos S.A., Lotos S.A., 2005
 • Opinia dotycząca proponowanych rozwiązań projektowych przy remoncie dróg dojazdowych i placów w Rafinerii Czechowice, Lotos S.A., 2005
 • Badania i analizy korzyści zastosowania w betonie asfaltowym asfaltu Unibit 35/50 typu Multi Grade produkowanego na bazie technologii Grupy Lotos S.A., Lotos S.A., 2005
 • Badania betonów asfaltowych z zastosowaniem asfaltów D35/50 i D50/70 produkowanych w Grupie Lotos S.A., Lotos S.A., 2005
 • Opinia dotycząca stanu nawierzchni mostu przez Wisłę w Kiezmarku, Necso Entrecanales Cubiertas, 2005
 • Projekt technologii remontu i wzmocnienia nawierzchni ulicy Morskiej w Gdyni, ZDiZ Gdynia, 2005
 • Opinia dotycząca uszkodzeń nawierzchni mostu przez rzekę Wisłę w Knybawie, w ciągu Drogi Krajowej nr 22, GDDKiA Gdańsk, 2004
 • Opinia techniczna dotycząca przyczyn uszkodzeń obwodnicy Radzymina wraz z opracowaniem sposobu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni do obciążeń 115 kN/oś, GDDKiA Warszawa, 2004
 • Badania wpływu właściwości asfaltów  produkcji Orlen Asfalt Sp. z o.o. na starzenie i spękania niskotemperaturowe betonów asfaltowych, Orlen S.A., 2004
 • Projekt technologii remontu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa – Kętrzyn – Mrągowo, ZDiZ Olsztyn, 2004
 • Ocena betonu asfaltowego z wykładziny zbiornika górnego Elektrowni Szczytowo- Pompowej Żarnowiec w Czymanowie, Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A. w Warszawie, 2002
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi krajowej: nr 53 (odcinki: Marcinkowo-Kośno, Tylkowo-Pasym), GDDKiA Olsztyn, 2002
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg krajowych: nr 53 i 57 (odcinek DK53 w Szczytnie, odcinek DK57 Szczytno-Szymany), GDDKiA Olsztyn, 2002
 • Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Rumii, Gmina Miejska Rumia, 2002
 • Projekt technologii budowy nasypów z mieszanin popiołowo-żużlowych na drodze krajowej nr 10 Szczecin-Stargard Szczeciński km 0,000 – 5,980), PEDIM S.A. w Szczecinie, 2002
 • Testing of SMA with low polishing aggregates, produced by TARMAC Group’s Leahil Quarry Bay to assess its suitability for thin wearing course applications, Tarmac Ltd., UK, 2002
 • Badania nad zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego z Rafinerii Gdańskiej S.A. do nawierzchni mostowych i specjalnych, Lotos S.A., 2001-2002
 • Ocena przydatności asfaltów z Rafinerii Gdańskiej do budowy nawierzchni polskich autostrad, Lotos S.A., 2001-2002
 • Badania istniejących konstrukcji nawierzchni i projekty remontu konstrukcji nawierzchni, ZDiZ Gdynia, 2001

Koordynator ds. ekspertyz w Zespole Budowy Dróg:

 

dr inż. Piotr Jaskuła

pokój: 56 GG
telefon: (0 58) 347 19 96
email: piotr.jaskula@pg.edu.pl