Oferta dla przemysłu

Zespół naukowy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej od wielu lat wykonuje szeroki zakres badań materiałów drogowych oraz analizy warunków ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Służymy pomocą przy rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Oferta Zespołu Budowy Dróg obejmuje w swoim zakresie badania terenowe, laboratoryjne i analityczne. Zakład posiada własne specjalistyczne Laboratorium Badań Drogowych. Istnieje możliwość wykonania w szerokim zakresie badań materiałów drogowych:

 • lepiszczy asfaltowych,
 • emulsji asfaltowych,
 • mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • mieszanek wykonanych w technologii recyklingu na zimno oraz na gorąco,
 • gruntów oraz mieszanek niezwiązanych,
 • mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi,
 • betonu cementowego,
 • materiałów odwierconych z nawierzchni i przygotowanych w laboratorium.

Nasze laboratorium posiada certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów uprawniający do wykonywania badań materiałów niezbędnych przy otrzymaniu materiałowej aprobaty technicznej. Oferujemy także pomoc w następujących zagadnieniach:

 • projektowanie podatnych, półsztywnych i sztywnych nawierzchni drogowych,
 • ocena eksploatacji nawierzchni przy zastosowaniu metod mechanistycznych,
 • ekspertyzy dotyczące jakości robót drogowych i stanu technicznego nawierzchni,
 • trwałe i zrównoważone nawierzchnie,
 • nawierzchnie ponadnormatywnie obciążone i portowe,
 • zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach drogowych,
 • zastosowanie materiałów odpadowych.

Służymy pomocą przy rozwiązywaniu praktycznych problemów.
 

Kontakt:

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, profesor Uczelni

pokój: 56 GG
telefon: (0 58) 347 19 96
email: piotr.jaskula@pg.edu.pl

Zakład Inżynierii Ruchu prowadzi studia i badania w zakresie:

 • badania i pomiary ruchu drogowego,
 • modelowanie ruchu drogowego,
 • badania zachowań transportowych,
 • oceny i analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • analiza efektywności działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • modelowanie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych,
 • programy bezpieczeństwa ruchu drogowego ,
 • analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych,
 • studia i projekty transportowe,
 • koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogowym,
 • narzędzia do projektowania, planowania inwestycji drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej praktyki).
Kontakt:

dr inż. Marcin Budzyński

pokój: 62 GG

telefon: (0 58) 347 17 97
email: marcin.budzynski@pg.edu.pl