Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Gmach Główny, pok. 53

tel. (58)347-11-47

sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl