Laboratoria dydaktyczne

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej sprawuje opiekę nad następującymi laboratoriami naukowo-dydaktycznymi:

 

Laboratorium Badań Drogowych

W ramach zadań dydaktycznych w Laboratorium Badań Drogowych prowadzone są prace dyplomowe oraz następujące zajęcia dydaktyczne:

  • Inżynieria materiałów drogowych, Budownictwo, sem. VII inż., st. stacjonarne
  • Materiały drogowe, Budownictwo, sem. II mgr., st. stacjonarne
  • Drogi i Ulice, Transport, sem. VI inż, st. stacjonarne
  • Analiza surowcowa, st. międzyuczelniane