Materiały promocyjne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami promocyjnymi w postaci ulotek oraz prezentacji. Przedstawiają one podstawowe informacje dotyczące zespołów Budowy Dróg oraz Inżynierii Ruchu - tematykę badawczą, tematy dyplomów, prowadzone zajęcia dydaktyczne. Przedstawione są także informacje o możliwości współpracy oraz badań laboratoryjnych i terenowych, które w stanie jest wykonać Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej.

Podstawowe informacje dotyczące dyplomowania w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej możesz znaleźć tutaj.

Informacje dla studentów - broszura: Zespół Budowy Dróg / Zespół Inżynierii ruchu

Informacje dla studentów - prezentacja szczegółowa: Zespół Budowy Dróg / Zespół Inżynierii ruchu

Informacje dla przemysłu - broszura: Zespół Budowy Dróg / Zespół Inżynierii ruchu

Nasze broszury będą także rozprowadzane na spotkaniach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych!