Nagrody zespołowe Zespołu Budowy Dróg

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej I stopnia za rok 2019
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne III stopnia za rok 2019 (ZBD wraz z ZIR)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej I stopnia za rok 2018
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia za rok 2018 (ZBD wraz z ZIR)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia organizacyjne I stopnia za rok 2017
 • 2 Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej I stopnia za rok 2017
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej I stopnia za rok 2016
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne III stopnia za rok 2016
 • Nagroda Rektora "Sukces Roku" stopnia II przyznana w roku 2016
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za rok 2015
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej I stopnia za rok 2014
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej I stopnia za rok 2013
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej I stopnia za rok 2012
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej I stopnia za rok 2011
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za rok 2006
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za rok 2001

Nagrody indywidualne Zespołu Budowy Dróg

 • Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej - Prof. dr hab. inż. Józef Judycki (2015)
 • Nagroda Rektora za całokształt dorobku - Prof. dr hab. inż. Józef Judycki (2015)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe II stopnia (uzyskanie stopnia naukowego dr hab.) - dr hab. inż. Piotr Jaskuła (2019)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla "Młodych Pracowników Nauki" II stopnia - Dawid Ryś (2019)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla "Młodych Pracowników Nauki" - Dawid Ryś (2017)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców - Dawid Ryś (2017)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla "Młodych Pracowników Nauki" - Dawid Ryś (2016)
 • II nagroda International Highway Engineering Exchange Program (IHEEP) - 13-17 września 2015 w Pittsburghu (USA) - Dawid Ryś (2015)
 • Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w roku 2014 - Cezary Szydłowski (2015)
 • Stypendia "InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów - V Edycja" przyznane przez Marszałka Województwa Pomorskiego - Mariusz Jaczewski oraz Dawid Ryś (2013)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - Prof. dr hab. inż. Józef Judycki (2009)
 • Złoty medal za długoletnią służbę - Ewa Czarnecka oraz Jerzy Drwota (2009)
 • Srebrny medal za długoletnią służbę - dr inż. Jacek Alenowicz (2009)
 • Wyróżnienie Ministra Budownictwa za kierownictwo pracy doktorskiej Marka Pszczoły - Prof. dr hab. inż. Józef Judycki (2007)
 • Wyróżnienie Ministra Budownictwa za pracę doktorską - dr inż. Marek Pszczoła (2007)
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe - dr inż. Marek Pszczoła (2006)
 • Nagroda oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP za pracę doktorską - dr inż. Piotr Jaskuła (2004)
 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu i komunikacji dla szkół wyższych - dr inż. Marek Pszczoła (2000)
 • Nagroda Ministra Edukacji II stopnia - dr inż. Jacek Alenowicz (1989)

Nagrody zespołowe Zespołu Inżynierii Ruchu

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej I stopnia za rok 2018
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową w roku 2016
 • Nagroda Rektora "Sukces Roku" stopnia II przyznana w roku 2015
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za rok 2015
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Gdańskiej I stopnia za rok 2014