O Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej

 

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej jest jedną z najstarszych katedr Politechniki Gdańskiej, powstała bowiem w 1945 roku jako Katedra Budowy Dróg i Robót Ziemnych na ówczesnym Wydziale Inżynierii Lądowej.

Katedra składa się z dwóch Zespołów Naukowych: 

Zespół Budowy Dróg prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk, natomiast Zespół Inżynierii Ruchu prowadzi prace badawcze w zakresie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG

tel. (0 58) 347 13 47
pokój: 54 A Gmach Główny PG
e-mail: piotr.jaskula@pg.edu.pl

Sekretariat:
tel. (0 58) 347 13 47
pokój: 54 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kidit@wilis.pg.gda.pl

  Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. Wojciech Kustra

  tel. (0 58) 347 17 97
  pokój: 62 Gmach Główny PG
  e-mail: wojciech.kustra@pg.edu.pl

 

Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej (zdjęcie - październik 2016):