O Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej

 

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej jest jedną z najstarszych katedr Politechniki Gdańskiej, powstała bowiem w 1945 roku jako Katedra Budowy Dróg i Robót Ziemnych na ówczesnym Wydziale Inżynierii Lądowej.

Katedra składa się z dwóch Zespołów Naukowych: 

Zespół Budowy Dróg prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk, natomiast Zespół Inżynierii Ruchu prowadzi prace badawcze w zakresie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

tel. (0 58) 347 11 47
pokój: 53 Gmach Główny PG
e-mail: kazimierz.jamroz@pg.edu.pl

Sekretariat:
tel. (0 58) 347 11 47
pokój: 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl

Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. Piotr Jaskuła

tel. (0 58) 347 19 96
pokój: 56 Gmach Główny PG
e-mail: piotr.jaskula@pg.edu.pl

 

Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej (zdjęcie - październik 2016):