LifeRoSE. „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego“ LifeRoSE. „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID - 3B. Główny wykonawca: Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Wytrzymałości...

MENASAFE MENASAFE

W ramach programu ERASMUS+ Politechnika Gdańska, jako koordynator europejski, realizuje w latach 2015-2018 projekt pt. "Master Curriculum, Capacity Building and Network Development in Traffic...

RID – 4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“ RID – 4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID – 4D. Skład konsorcjum: Instytut Transportu Samochodowego (lider projektu), Politechnika Gdańska (Katedra...

TRISTAR „Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu – TRISTAR” TRISTAR „Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu – TRISTAR”

Projekt badawczo – wdrożeniowy realizowany na wspólne zlecenie Urzędów Miast: Gdynia, Gdańsk i Sopot w latach 2007 - 2008. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej,...

Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego

Dokument opracowany został na zlecenie firmy PBS w ramach kontraktu z Zarządem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Główny wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, będąca w konsorcjum z...

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Główny wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, w konsorcjum z Politechniką Gdańską (Katedra Inżynierii Drogowej), we współpracy z...

Zbiór projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie nawierzchni i materiałów drogowych Zbiór projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie nawierzchni i materiałów drogowych

Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej posiada wieloletnie doświadczenie dziedzinie zaawansowanych badań nawierzchni i materiałów drogowych, ukierunkowanych zarówno na...

Zbiór projektów badawczo wdrożeniowych dotyczących budowy narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Zbiór projektów badawczo wdrożeniowych dotyczących budowy narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Zbiór prac realizowanych przez konsorcjum w składzie; Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej), Politechnika Krakowska na zlecenie Generalnej Dyrekcji...

GAMBIT GAMBIT

Jest to akronim serii projektów badawczych i wdrożeniowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Drogowej od 1994 roku. Działania te...

ZEUS.  Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. ZEUS. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu.

Ustanowiony przez Komitet Transportu PAN i zlecony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzyletni grant na opracowanie koncepcji integracji systemów bezpieczeństwa transportu w Polsce....

ROADVERT. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“ ROADVERT. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“

ROADVERT o projekt badawczy realizowany w ramach wspólnej inicjatywy NCBiR oraz GDDKiA - Rozwój Innowacji Drogowych (RID-3D). Głównym wykonawcą jest Instytut Transportu Samochodowego w konsorcjum z:...

RID – 3C: Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu. RID – 3C: Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu.

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Główni wykonawcy: Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska. Projekt prowadzony przez...

RoSE. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego“ RoSE. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID – 3A. Główny wykonawca: Politechnika Gdańska (Katedra Wytrzymałości Materiałów, Katedra Inżynierii...

RID – 1B: Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych RID – 1B: Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych

Głównymi wykonawcami projektu są: Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska. Projekt prowadzony jest przez Politechnikę Warszawską, kierownikiem jest prof. Piotr...

RID – 1A: Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu RID – 1A: Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Głównymi wykonawcami projektu są: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Instytut  Ochrony Środowiska –...

EuroRAP: „Europejski Atlas BRD” EuroRAP: „Europejski Atlas BRD”

Projekt realizowany w ramach Programu EuroRAP w latach 2008-2011, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej ze środków programu TREN. Konsorcjum tworzyły zespoły z 10 państw: Niemcy, Hiszpania,...

FLOW. „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling” FLOW. „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling”

Projekt realizowany w latach 2015-2018, dofinansowany z Programu UE HORYZONT 2020. Konsorcjum projektu FLOW stanowią miasto Gdynia i Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej) oraz miasta:...

CIVITAS DYN@MO CIVITAS DYN@MO

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w latach 2012-2017, w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego...