EuroRAP: „Europejski Atlas BRD”

Projekt realizowany w ramach Programu EuroRAP w latach 2008-2011, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej ze środków programu TREN. Konsorcjum tworzyły zespoły z 10 państw: Niemcy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Słowacja, Czechy i Polska, pod przewodnictwem organizacji EuroRAP. W Polsce za realizację projektu odpowiadało konsorcjum, w którego skład wchodziły: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej) i Polski Związek Motorowy. Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG.

Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (European Road Assessment Programme), umożliwia niezależną ocenę poziomu bezpieczeństwa i zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego według jednolitej metodyki. Program oferuje niezależny i jednolity system oceny bezpieczeństwa europejskich dróg i uzyskał wsparcie techniczne najlepszych zarządów dróg i wiodących drogowych jednostek badawczych w Europie. Metody wypracowane w ramach tego projektu są nadal wykorzystywane do oceny ryzyka na polskich drogach.