FLOW. „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling”

Projekt realizowany w latach 2015-2018, dofinansowany z Programu UE HORYZONT 2020. Konsorcjum projektu FLOW stanowią miasto Gdynia i Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej) oraz miasta: Budapeszt (Węgry), Dublin (Irlandia), Lizbona (Portugalia), Monachium (Niemcy), Sofia (Bułgaria) i europejskie instytucje działające na rzecz zrównoważonego transportu: Rupprecht Consult, Walk 21, Polis, PTV  GROUP, ECF, Budapest University of Technology and Economics, FEHRL, BASt, TRL, Wuppertal Institute, Traject. Kierownikiem  projektu z ramienia  Politechniki Gdańskiej jest dr inż. J. Oskarbski.

Cele projektu obejmują m.in:

  • uwzględnienie i określenie roli ruchu pieszego i rowerowego w redukcji zatłoczenia transportowego,
  • wspieranie miast w przeciwdziałaniu zatłoczeniu, zwiększenie świadomości o wadze ruchu pieszego i rowerowego.

 Do 2018 roku prowadzone będą analizy i badania na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa przemieszczania się rowerzystów i pieszych oraz zostanie rozszerzony model transportowy opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO o ruch pieszy i rowerowy, uzyskując w ten sposób narzędzie wspierające procesy planowania, podejmowania decyzji, a także pozwalające na analizowanie wpływu działań w zakresie ruchu rowerowego i pieszego na warunki ruchu i poziom zatłoczenia.