GAMBIT

Jest to akronim serii projektów badawczych i wdrożeniowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Drogowej od 1994 roku. Działania te zapoczątkował prof. R. Krystek, przez wiele lat wraz z zespołem realizując kolejne programy i seminaria naukowe pod tym samym akronimem. Dziś ideę GAMBIT kontynuują Jego wychowankowie.

W ramach programowania GAMBIT opracowano podstawy merytoryczne oraz przygotowywano działania strategiczne i operacyjne w celu zmniejszenia zagrożenia na sieci dróg w Polsce na poziomie krajowym (GAMBIT 1996, GAMBIT 2000, GAMBIT 2005, NPBRD 2012), regionalnym (GAMBIT: Pomorski, Warmińsko – Mazurski, Lubelski, Śląski) i lokalnym (GAMBIT: Człuchowski, Gdański, Gdyński, Kościerski, Krasnostawski, Olsztyński, Pucki). Zleceniodawcami tych badawczo–wdrożeniowych projektów byli: Komitet Badań Naukowych, Sekretariat Krajowej Rady BRD, Wojewódzkie Rady BRD, samorządy regionalne i lokalne. Ocenia się, że realizacja opracowanych programów na obszarze kraju, poszczególnych regionów, powiatów i miast przyczyniła się do uratowania od śmierci lub kalectwa wielu tysięcy użytkowników dróg.