LifeRoSE. „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID - 3B. Główny wykonawca: Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Wytrzymałości Materiałów, Katedra Mechaniki Budowli, Katedra Budownictwa Metalowego i Zarządzania Budownictwem) w konsorcjum z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i  Uniwersytetem Gdańskim. Okres realizacji 2016 – 2018 r. Kierownikiem  projektu jest: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG.

Celem naukowym projektu jest określenie czasu żywotności (amortyzacji) elementów wyposażenia drogi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich typów elementów BRD, w szczególności barier ochronnych betonowych, stalowych, linowych itd. stosowanych na drogach krajowych. Celem praktycznym przygotowywanego projektu jest opracowanie innowacyjnej i kompleksowej metodyki zarządzania drogowymi środkami brd (urządzenia brd i środki organizacji ruchu) z uwzględnieniem wpływu czasu i warunków eksploatacyjnych. Na podstawie badań terenowych, poligonowych, laboratoryjnych przewiduje się opracowanie dwóch grup narzędzi usprawniających zarządzanie drogowymi środkami brd z uwzględnieniem cyklu życia obiektu: metody: szacowania poziomu degradacji i trwałości urządzeń brd, metody szacowania bezpieczeństwa i kosztów funkcjonowania, zasady wyboru urządzeń brd, zarządzania odpowiedzialnością za szkody związane z urządzeniami brd, zalecenia (wytyczne): kontroli funkcjonowania urządzeń brd, prowadzenia działań wydłużających okres eksploatacji, wyboru racjonalnych rozwiązań.

Szczegóły na stronie projektu