MENASAFE

W ramach programu ERASMUS+ Politechnika Gdańska, jako koordynator europejski, realizuje w latach 2015-2018 projekt pt. "Master Curriculum, Capacity Building and Network Development in Traffic Safety in Egypt, Jordan and Lebanon" - akronim MENASAFE. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Joanna Żukowska. Głównym celem projektu jest opracowanie programu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program ten powinien bazować na doświadczeniach europejskich, ale jednocześnie być dostosowany do realiów krajów partnerskich projektu. Warunkiem finansowania projektu jest również wdrożenie gotowego programu na drugim stopniu studiów technicznych. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Politechnicznym w Walencji (Hiszpania) oraz Uniwersytetem Technicznym w Linkoping (Szwecja). Krajami partnerskimi wdrażającymi opracowany program kształcenia są: Egipt, Jordania i Liban.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: http://www.menasafe.eu/.

ERASMUS+ to projekt europejski na rzecz kształcenia, finansowany przez KE w latach 2014–2020. W ramach programu wspierane są działania, współpraca i narzędzia spójne z celami strategii „Europa 2020” i jej inicjatywami przewodnimi, takimi jak mobilna młodzież i program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.