Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Główny wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, w konsorcjum z Politechniką Gdańską (Katedra Inżynierii Drogowej), we współpracy z firmami: Rubika Consulting, Marcin Gromadzki Public Transport Consulting. Okres realizacji: 2013-2014; Kierownik projektu: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG.

Opracowany przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej pierwszy tego typu dokument określa główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego do 2025 roku w przewozach o charakterze wojewódzkim. Wskazano w nim, że transport publiczny województwa powinien się być rozwijany poprzez zwiększenie zakresu usług i dostępności, poprawę koordynacji pomiędzy różnymi gałęziami transportu publicznego (integracja taryfowa i organizacyjna), czego skutkiem będzie zwiększenie jego atrakcyjności. Ponadto w dokumencie zarekomendowano powołanie Zarządu Transportu Regionalnego, którego zadaniem będzie ujednolicenie, zintegrowanie oferty przewozowej publicznego transportu zbiorowego w województwie oraz planowanie jego rozwoju.