RID – 1A: Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Głównymi wykonawcami projektu są: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Instytut  Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Projekt jest prowadzony przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, kierownikiem jest prof. Dariusz Sybilski z IBDiM, natomiast  ze strony Politechniki Gdańskiej kierownikiem jest dr inż. Piotr Jaskuła.

Celem projektu jest opracowanie technologii i warunków wtórnego zastosowania materiałów uzyskanych z rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych na szerszą skalę niż dotychczas jest to robione. Materiały z rozbiórki istniejących nawierzchni są pełnowartościowym materiałem do wtórnego użycia w budowie nawierzchni. Zostaną opracowanie zasady stosowania materiałów odpadowych z szerokiego spektrum przemysłu chemicznego, włókienniczego, górniczego oraz hutniczego. Osiągnięcie planowanych celów  przyczyni się do zmniejszenia kosztów budowy dróg  oraz ochrony środowiska naturalnego w postaci zmniejszenia użytkowania kruszyw naturalnych i asfaltów drogowych. Efektem końcowym jest opracowanie wytycznych do projektowania i budowy dróg, z wykorzystaniem materiałów z recyklingu nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych oraz z materiałów alternatywnych, uzyskanych z innych gałęzi przemysłowych.