RID – 3C: Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu.

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Główni wykonawcy: Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska. Projekt prowadzony przez Politechnikę Warszawską, a kierownikiem  projektu  ze strony Politechniki Gdańskiej jest dr inż. Lech Michalski, doc. PG. Celem projektu jest:

  • opracowanie/ modyfikacja obecnych metod oceny i predykcji warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach o przekroju 2+1,
  • wskazanie optymalnych rozwiązań na drogach o przekroju 2+1 pasowym z uwagi na poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu,
  • ocena rozwiązań pod kątem zapewnienia działań utrzymaniowych, właściwej obsługi zdarzeń drogowych, możliwości prowadzenia akcji ratunkowych.

Efektem końcowym projektu są „Wytyczne doboru metod separacji kierunków ruchu na odcinkach dróg w przekroju 2+1 pasowym” w świetle ich wpływu na bezpieczeństwo i sprawność ruchu oraz oceny ich funkcjonowania pod kątem zapewnienia właściwej obsługi zdarzeń drogowych, możliwości prowadzenia akcji ratunkowych oraz działań utrzymaniowych.