ROADVERT. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“

ROADVERT o projekt badawczy realizowany w ramach wspólnej inicjatywy NCBiR oraz GDDKiA - Rozwój Innowacji Drogowych (RID-3D). Głównym wykonawcą jest Instytut Transportu Samochodowego w konsorcjum z: Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim. Okres realizacji to lata 2016–2018. Kierownikiem projektu jest: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, natomiast z ramienia PG projektem kieruje dr hab. inż. Joanna Żukowska.

Celem naukowym projektu jest opracowanie innowacyjnej i kompleksowej metodyki oceny treści reklam, sposobu ich prezentacji i cech nośników reklamowych montowanych w lokalizacjach widocznych z drogi. Ocena ta odnosi się do kategorii kryteriów technicznych, treściowych i lokalizacyjnych. W ramach zaplanowanych w projekcie prac przeprowadzone zostaną badania w warunkach rzeczywistych i symulacyjnych, które zweryfikują wpływ różnych form reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodatkowo w ramach projektu powstanie szereg narzędzi, które pozwolą GDDKiA i innym interesariuszom na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.