RoSE. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID – 3A. Główny wykonawca: Politechnika Gdańska (Katedra Wytrzymałości Materiałów, Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Mechaniki Budowli). Okres realizacji 2016 – 2019 r. Kierownikiem  projektu jest: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Celem naukowym projektu jest kompleksowa analiza funkcjonowania różnych systemów powstrzymujących pojazd, w tym określonych normą PN-EN 1317 oraz typów konstrukcji wsporczych określonych normą PN-EN 12767, zainstalowanych na drogach i obiektach inżynierskich, z uwzględnieniem wyników testów zderzeniowych oraz badań numerycznych. Celem praktycznym przygotowywanego projektu jest opracowanie zaleceń dotyczących doboru rozwiązań i parametrów funkcjonalnych systemów zabezpieczających pojazdy przed wypadnięciem z drogi w postaci dwóch grup narzędzi wspomagających projektowanie, budowę i utrzymanie urządzeń brd, zawierających:

  • Opracowanie metody wyboru (doboru) optymalnych systemów zabezpieczających pojazdy przed wypadnięciem z drogi w zależności od: rodzaju i wielkości zagrożenia, klasy drogi,  wielkości i struktury potoku pojazdów oraz warunków ruchu (prędkości pojazdów) występujących na drodze,
  • Opracowanie zaleceń i rekomendacji  do wytycznych  dotyczących: konstruowania urządzeń brd, projektowania i budowania systemów powstrzymujących oraz instrukcji dla służb utrzymujących systemy zabezpieczające pojazdy przed wypadnięciem z drogi  dla różnych warunków drogowo – ruchowych.