TRISTAR „Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu – TRISTAR”

Projekt badawczo – wdrożeniowy realizowany na wspólne zlecenie Urzędów Miast: Gdynia, Gdańsk i Sopot w latach 2007 - 2008. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Lądowej). Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG. 

Celem opracowania było opracowanie merytorycznych podstaw do budowy Systemu TRISTAR oraz wykonanie projektu koncepcyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu obejmującego 450 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, ponad 200 km ulic, 650 pojazdów transportu zbiorowego. Dokumentacja ta stanowiła podstawę do przygotowania przez Zamawiającego wniosków o dofinansowanie projektowanego przedsięwzięcia ze środków unijnych. Pierwszy etap tego systemu (150 skrzyżowań z sygnalizacją i kilkaset pojazdów transportu zbiorowego) został zrealizowany w latach 2012 – 2015. System umożliwił zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania ruchem na ulicach położonych w centralnych obszarach Trójmiasta i przyczynił się do poprawy warunków ruchu transportu indywidualnego i zbiorowego.