Zbiór projektów badawczo wdrożeniowych dotyczących badania wpływu zachowań użytkowników drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego infrastruktury drogowej

Zbiór prac realizowanych przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej), Politechnika Krakowska, na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD w latach 2012 – 2016.  Kierownikami zespołu PG byli dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG
i dr inż. M. Budzyński.

Celem pracy było przygotowanie narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach samorządowych. W ramach przeprowadzonych badań zachowań kierowców i pieszych opracowano:

  • Wytyczne do organizacji systemu badań zachowań uczestników ruchu (jazda z niebezpieczną prędkością, stosowanie pasów bezpieczeństwa, używanie telefonów komórkowych itp.) oraz opracowanie  Podręcznik dla organizatora ruchu pieszego - Ochrona pieszych; w ramach projektu  „Opracowanie metodologii badań i koncepcji systemu monitorowania wybranych zachowań uczestników ruchu…”.
  • Wytyczne systematycznych badań zachowań kierowców i pieszych w rejonie przejść dla pieszych, w ramach projektu badawczego „Metodologia systematycznych badań zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wraz z przeprowadzeniem badań pilotażowych”.
  • Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych, jako narzędzie umożliwiające wdrażanie najbardziej efektywnych rozwiązań w ramach projektu „Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych”.