Zbiór projektów badawczo wdrożeniowych dotyczących budowy narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Zbiór prac realizowanych przez konsorcjum w składzie; Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej), Politechnika Krakowska na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2008 – 2013).  Kierownikiem zespołu PG był dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG.

Celem pracy było przygotowanie narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na sieci dróg w Polsce określonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Projekty obejmowały:

  • opracowanie metody szacowania wskaźników oceny bezpieczeństwa ruchu,
  • opracowanie metody klasyfikacji bezpieczeństwa na drogach krajowych,
  • metody oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo w sieci dróg współpracujących, instrukcji dla audytorów brd, instrukcji dla inspektorów brd.

Wyniki badań wykorzystano podczas przygotowania Zmiany Ustawyo Drogach Publicznych (2012), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (2015) w sprawie wdrażania postanowień Dyrektywy 2008/96/WE oraz zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2009 w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.