ZEUS. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu.

Ustanowiony przez Komitet Transportu PAN i zlecony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzyletni grant na opracowanie koncepcji integracji systemów bezpieczeństwa transportu w Polsce. Wykonawcami projektu było konsorcjum czterech instytucji: Politechnika Gdańska jako Generalny Wykonawca oraz Politechnika Śląska, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie  jako Współwykonawcy. Kierownikiem projektu był profesor Ryszard Krystek, sekretarzem naukowym projektu dr inż. Lech Michalski, sekretarzem naukowym zespołu PG dr hab. inż. Joanna Żukowska.

Celem projektu była synteza wiedzy w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa transportu na świecie, przeprowadzenie badań nad koncepcją integracji systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym, szynowym i wodnym oraz opracowanie rekomendacji wdrożeniowych. Efekty tej pracy zawarto w trzytomowej monografii wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w latach 2009–2010 pt. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, zawierającej diagnozę bezpieczeństwa transportu w Polsce, uwarunkowania realizacji i koncepcję zintegrowanego systemu bezpieczeństwa o akronimie ZEUS.