Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej

(lista alfabetyczna)

 

doc. dr inż. Jacek Alenowicz

Docent

pokój: 56 GG
telefon: (0 58) 347 19 96
email: jacek.alenowicz@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy

dr inż. Krystian Birr

Adiunkt

pokój: 58 GG
telefon: (0 58) 347 27 31
email: krystian.birr@pg.gda.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
www.krystian.birr.pl

dr inż. Marcin Budzyński

Adiunkt

pokój: 62 GG
telefon: (0 58) 347 17 97
email: marcin.budzynski@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Most wiedzy

inż. Ewa Czarnecka

Specjalista

pokój: 53 GG
telefon: (0 58) 347 11 47
email: ewa.czarnecka@pg.edu.pl

 

dr inż. Bohdan Dołżycki

Adiunkt

pokój: 54 GG
telefon: (0 58) 348 61 28
email: bohdan.dolzycki@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy
 

mgr inż. Anna Gobis

Technolog

pokój: 60 GG
telefon: (0 58) 347 15 41
email: anna.gobis@pg.edu.pl

 

mgr inż. Lucyna Gumińska

Asystent

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 348 63 56
email: lucyna.guminska@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy
 
 

Jarosław Herbasz

Technolog

pokój: Pawilon Jugosłowiański
telefon: (0 58) 347 26 55
email: jaroslaw.herbasz@pg.edu.pl

 

dr inż. Mariusz Jaczewski

Adiunkt

pokój: 55 GG
telefon: (0 58) 347 27 82
email: mariusz.jaczewski@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Publons
Konto Most wiedzy
 

Jacek Jamroz

Technolog

pokój: 60 GG
telefon: (0 58) 347 15 41
email: jacek.jamroz@pg.edu.pl

 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

Prof. nadzw. PG

pokój: 53 GG
telefon: (0 58) 347 11 47
email: kazimierz.jamroz@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. uczelni

Prof. uczelni - Kierownik Katedry

pokój: 54 A GG
telefon: (0 58) 347 13 47
email: piotr.jaskula@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Publons
Konto Most wiedzy

mgr inż. Łukasz Jeliński

Technolog

pokój: 60 GG
telefon: (058) 347 15 41
email: lukjelin@gmail.com

 

dr Daniel Kaszubowski

Adiunkt

pokój: 59 GG
telefon: (058) 347 29 31
email: daniel.kaszubowski@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Most wiedzy

dr inż. Wojciech Kustra

Adiunkt - Zastępca Kierownika Katedry

pokój: 62 GG
telefon: (0 58) 347 17 97
email: wojciech.kustra@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy
Konto Mendeley

mgr inż. Tomasz Mackun

Asystent

pokój: 60 GG
telefon: (0 58) 347 15 41 
email: tomasz.mackun@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
 

mgr inż. Tomasz Marcinkowski

Technolog

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 347 18 41
email: tomasz.marcinkowski1@pg.edu.pl

 

dr inż. Łukasz Mejłun

Adiunkt

pokój: 56 A GG
telefon: (058) 347 19 96
email: lukasz.mejlun@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy

doc. dr inż. Lech Michalski

Docent

pokój: 58 GG
telefon: (0 58) 347 27 31
email: lech.michalski@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Most wiedzy
 

mgr inż. Krystian Mowiński

Technolog

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 347 18 41
email: krystian.mowinski@pg.edu.pl

 

dr inż. arch. Romanika Okraszewska

Adiunkt

pokój: 58 GG
telefon: (0 58) 347 27 31
email: romanika.okraszewska@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy
 

inż. Grzegorz Oskarbski

Technolog

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 347 18 41
email: 

 

mgr Izabela Oskarbska

Technolog

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 347 62 97
email: izabela.oskarbska@pg.edu.pl

 

dr inż. Jacek Oskarbski

Adiunkt

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 347 22 96
email: jacek.oskarbski@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy
 

dr inż. Marek Pszczoła

Adiunkt

pokój: 55 GG
telefon: (0 58) 347 27 82
email: marek.pszczola@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Publons
Konto Most wiedzy

mgr inż. Aleksandra Romanowska

Asystent

pokój: 62 GG
telefon: (0 58) 347 17 97
email: aleksandra.romanowska@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto GoogleScholar
Konto Most wiedzy

dr inż. Dawid Ryś

Adiunkt

pokój: 55 GG
telefon: (0 58) 347 27 82
email: dawid.rys@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto GoogleScholar
Konto Orcid
Konto Publons
Konto Most wiedzy

mgr inż. Artur Ryś

Asystent

pokój: 60 GG
telefon: (0 58) 347 15 41
email: artur.rys@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Most wiedzy

dr inż. Marcin Stienss

Adiunkt

pokój: 54 GG lub Pawilon Jugosłowiański
telefon: (058) 348 61 28 / (058) 347 26 55
email: marcin.stienss@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy

mgr inż. Cezary Szydłowski

 

pokój: Pawilon Jugosłowiański
telefon: (0 58) 347 26 55
email: cezary.szydlowski@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy

dr inż. Joanna Wachnicka

Adiunkt

pokój: 61 GG
telefon: (0 58) 348 61 33
email: joanna.wachnicka@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy
 
 

inż. Szymon Wicki

Technolog

pokój: Pawilon Jugosłowiański
telefon: (0 58) 347 26 55
email: szymon.wicki@pg.edu.pl

 
 

mgr inż. Marcin Zawisza

Asystent

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 348 63 56
email: marcin.zawisza@pg.edu.pl

 
 

mgr inż. Karol Żarski

Asystent

pokój: 520 GG
telefon: (0 58) 348 63 56
email: karol.zarski@pg.gda.pl

 

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG

Profesor nadzwyczajny
Dziekan wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

pokój: 61 GG
telefon: (0 58) 348 61 33
email: joanna.zukowska@pg.edu.pl

Informacje dodatkowe:

 

Konto ResearchGate
Konto Google Scholar
Konto Orcid
Konto Most wiedzy