Działalność naukowo-badawcza Zespołu Budowy Dróg dotyczy następujących zagadnień:

 • projektowanie i mechanika nawierzchni drogowych oraz autostradowych,
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • badania nawierzchni drogowych,
 • zastosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym,
 • badania nad recyklingiem nawierzchni,
 • spękania niskotemperaturowe nawierzchni asfaltowych,
 • właściwości lepkosprężyste materiałów i nawierzchni drogowych,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło,
 • sczepność międzywarstwowa w nawierzchniach asfaltowych,
 • wpływ czynników środowiskowych na nawierzchnie.

Działalność naukowo-badawcza Zespołu Inżynierii Ruchu dotyczy następujących zagadnień:

 • badania i analizy ruchu drogowego,
 • modelowanie i prognozowanie cech ruchu,
 • badania zachowań transportowych,
 • oceny i analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • modelowanie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych,
 • programy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych,
 • studia i projekty transportowe,
 • koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogowym,
 • narzędzia do projektowania, planowania inwestycji drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej praktyki),
 • planowanie logistyki miejskiej.