GAMBIT GAMBIT

Jest to akronim serii projektów badawczych i wdrożeniowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Drogowej od 1994 roku. Działania te...

LifeRoSE. „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego“ LifeRoSE. „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID - 3B. Główny wykonawca: Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Wytrzymałości...

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Główny wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, w konsorcjum z Politechniką Gdańską (Katedra Inżynierii Drogowej), we współpracy z...

RID – 1A: Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu RID – 1A: Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Głównymi wykonawcami projektu są: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Instytut  Ochrony Środowiska –...

RID – 1B: Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych RID – 1B: Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych

Głównymi wykonawcami projektu są: Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska. Projekt prowadzony jest przez Politechnikę Warszawską, kierownikiem jest prof. Piotr...

RID – 3C: Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu. RID – 3C: Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu.

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Główni wykonawcy: Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska. Projekt prowadzony przez...

RID – 4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“ RID – 4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID – 4D. Skład konsorcjum: Instytut Transportu Samochodowego (lider projektu), Politechnika Gdańska (Katedra...

ROADVERT. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“ ROADVERT. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego“

ROADVERT o projekt badawczy realizowany w ramach wspólnej inicjatywy NCBiR oraz GDDKiA - Rozwój Innowacji Drogowych (RID-3D). Głównym wykonawcą jest Instytut Transportu Samochodowego w konsorcjum z:...

RoSE. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego“ RoSE. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego“

Wspólna inicjatywa NCBiR oraz GDDKiA - Program RID (Rozwój Innowacji Drogowych), projekt RID – 3A. Główny wykonawca: Politechnika Gdańska (Katedra Wytrzymałości Materiałów, Katedra Inżynierii...

Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego

Dokument opracowany został na zlecenie firmy PBS w ramach kontraktu z Zarządem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Główny wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, będąca w konsorcjum z...

TRISTAR „Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu – TRISTAR” TRISTAR „Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu – TRISTAR”

Projekt badawczo – wdrożeniowy realizowany na wspólne zlecenie Urzędów Miast: Gdynia, Gdańsk i Sopot w latach 2007 - 2008. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej,...

Zbiór projektów badawczo wdrożeniowych dotyczących budowy narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Zbiór projektów badawczo wdrożeniowych dotyczących budowy narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Zbiór prac realizowanych przez konsorcjum w składzie; Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej), Politechnika Krakowska na zlecenie Generalnej Dyrekcji...

Zbiór projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie nawierzchni i materiałów drogowych Zbiór projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie nawierzchni i materiałów drogowych

Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej posiada wieloletnie doświadczenie dziedzinie zaawansowanych badań nawierzchni i materiałów drogowych, ukierunkowanych zarówno na...

ZEUS.  Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. ZEUS. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu.

Ustanowiony przez Komitet Transportu PAN i zlecony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzyletni grant na opracowanie koncepcji integracji systemów bezpieczeństwa transportu w Polsce....