EuroRAP: „Europejski Atlas BRD” EuroRAP: „Europejski Atlas BRD”


Projekt realizowany w ramach Programu EuroRAP w latach 2008-2011, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej ze środków programu TREN. Konsorcjum tworzyły zespoły z 10 państw: Niemcy,...

FLOW. „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling” FLOW. „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling”


Projekt realizowany w latach 2015-2018, dofinansowany z Programu UE HORYZONT 2020. Konsorcjum projektu FLOW stanowią miasto Gdynia i Politechnika Gdańska (Katedra Inżynierii Drogowej) oraz miasta:...

CIVITAS DYN@MO CIVITAS DYN@MO


CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w latach 2012-2017, w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego...

ERASMUS+ ERASMUS+


ERASMUS+ to projekt europejski na rzecz kształcenia, finansowany przez KE w latach 2014–2020. W ramach programu wspierane są działania, współpraca i narzędzia spójne z celami strategii „Europa 2020”...