Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

Kierunek Semestr Specjalność Przedmioty
Budownictwo I st. I  
 • Wstęp do budownictwa (1 wykład)
  V  
 • Budowa dróg i autostrad
  VI  
 • Budowa dróg i autostrad II
 • Projektowanie dróg i autostrad
 • Projektowanie ulic i skrzyżowań
  VII Budowa dróg i autostrad
 • Projektowanie nawierzchni
 • Inżynieria materiałów drogowych
 • Technologia robót drogowych
 • Seminarium dyplomowe
Planowanie dróg i autostrad
 • Inżynieria ruchu
 • Projektowanie węzłów i skrzyżowań
 • Seminarium dyplomowe
Budownictwo II st. I  
 • Budowa dróg i autostrad (przedmiot obieralny)
II Budowa dróg i autostrad
 • Materiały drogowe
 • Utrzymanie dróg i autostrad
 • Budowa lotnisk
 • Teoria konstrukcji nawierzchni
 • Projektowanie dróg i autostrad
 • Podstawy inżynierii ruchu
 • Projekt przejściowy
 • Seminarium z budowy dróg i autostrad
III Budowa dróg i autostrad
 • Materiały drogowe - seminarium
 • Seminarium dyplomowe
Transport I st. V  
 • Inżynieria ruchu drogowego
  Systemy transportowe
 • Systemy i procesy transportowe
 • Projekt zespołowy
Inżynieria środowiska    
 • Drogi i Ulice
Geodezja i Kartografia    
 • Drogi i Ulice
Zajęcia interdyscyplinarne
 • Analiza surowcowa (studia międzyuczelniane)
 • Pomiary w inżynierii lądowej i środowiska (III st.)
Studia niestacjonarne