• Katedra Inżynierii Drogowej prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

   

  Budownictwo, studia stacjonarne, sem. V st. inżynierskich

  • Budowa dróg i autostrad

   

  Budownictwo, studia stacjonarne, sem. VI st. inżynierskich

  • Budowa dróg i autostrad II
  • Projektowanie dróg i autostrad
  • Projektowanie ulic i skrzyżowań

   

  Budownictwo, studia stacjonarne, sem. VII st. inżynierskich

  Specjalizacja: Budowa dróg i autostrad:

  • Projektowanie nawierzchni
  • Inżynieria materiałów drogowych
  • Technologia robót drogowych
  • Seminarium dyplomowe

   

  Specjalizacja: Planowanie dróg i autostrad:

  • Inżynieria ruchu
  • Projektowanie węzłów i skrzyżowań
  • Seminarium dyplomowe

   

  Budownictwo, studia stacjonarne, sem. I st. magisterskich

  • Budowa dróg i autostrad (przedmiot obieralny)

   

  Budownictwo, studia stacjonarne, sem. II st. magisterskich

  Specjalizacja: Budowa dróg i autostrad:

  • Materiały drogowe
  • Utrzymanie dróg i autostrad
  • Budowa lotnisk
  • Teoria konstrukcji nawierzchni
  • Projektowanie dróg i autostrad
  • Podstawy inżynierii ruchu
  • Projekt przejściowy
  • Seminarium z technologii budowy dróg i autostrad

   

  Budownictwo, studia stacjonarne, sem. III st. magisterskich

  Specjalizacja: Budowa dróg i autostrad:

  • Materiały drogowe - seminarium
  • Seminarium dyplomowe

   

  Transport, studia stacjonarne

   

  Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne

   

  Geodezja i Kartografia, studia stacjonarne

   

  Zajęcia interdyscyplinarne i łączone z innymi Katedrami:

  • Wstęp do budownictwa
  • Analiza surowcowa (studia międzyuczelniane)
  • Pomiary w inżynierii lądowej i środowiska (III stopień studiów)

  Studia niestacjonarne: