Tytuł Data publikacji Autor
Every third road accident in Poland involves a pedestrian as a participant or, most of the time, a casualty. Pedestrian accidents are usually the result of complex situations and the outcome of a number of factors related to driver and pedestrian behaviour and road infrastructure. Safety depends largely on how well the traffic condition is perceived and on visibility in traffic. The re-lations between pedestrians and motorists and the resulting hazards should researched to ensure that pedestrians are provided with the right conditions for walking.
2018
Marcin Budzyński,
Kazimierz Jamroz,
Łukasz Jeliński,
Mariusz Kieć
Low-temperature cracking is one of the most common road pavement distress types in Poland. While bitumen performance can be evaluated in detail using bending beam rheometer (BBR) or dynamic shear rheometer (DSR) tests, none of the normalized test methods gives a comprehensive representation of low-temperature performance of the asphalt mixtures. This article presents the Bending Beam Creep test performed at temperatures from −20 °C to +10 °C in order to evaluate the low-temperature performance of asphalt mixtures. Both validation of the method and its utilization for the assessment of eight types of wearing courses commonly used in Poland were described. The performed test indicated that the source of bitumen and its production process (and not necessarily only bitumen penetration) had a significant impact on the low-temperature performance of the asphalt mixtures, comparable to the impact of binder modification (neat, polymer-modified, highly modified) and the aggregate skeleton used in the mixture (Stone Mastic Asphalt (SMA) vs. Asphalt Concrete (AC)). Obtained Bending Beam Creep test results were compared with the BBR bitumen test. Regression analysis confirmed that performing solely bitumen tests is insufficient for comprehensive low-temperature performance analysis.
2018
Marek Pszczoła,
Mariusz Jaczewski,
Dawid Ryś,
Piotr Jaskuła,
Cezary Szydłowski
There are many various rheological models which are used for modeling of asphalt layers in flexible pavement structures. It can be expected that the use of various models may affect different results of mechanical pavement calculations and analysis. The paper presents comparison of the use of Burgers’ and Huet-Sayegh’s viscoelastic models and Hooke’s elastic model to calculate pavement deflections and strains at the bottom of asphalt layers at high temperatures (from 20C to 50C). The authors assumed Polish typical flexible pavement structure and standard wheel loading. The analysis were performed under the central point of pavement loading area. Performed calculations showed that the effect of the use of rheological models may be, from practical point of view, more significant for strains at the bottom of asphalt layers than for the pavement displacements at high temperatures.
2017
Łukasz Mejłun,
Józef Judycki,
Bohdan Dołżycki
Przesiadki w podróżach realizowanych transportem zbiorowym w miastach są oceniane przez pasażerów negatywnie, jako dodatkowa uciążliwość podróży. Sieci połączeń transportu zbiorowego oparte na przesiadkach mogą być jednak bardziej efektywne. W określonych przypadkach połączenia z przesiadkami mogą być bardziej komfortowe od bezpośrednich, także według subiektywnej oceny pasażerów. Ważne jest zatem zidentyfikowanie czynników determinujących wybór określonego rodzaju podróży i determinant wpływających na zmianę zachowań pasażerów poprzez akceptację podróży z przesiadkami. W artykule zaprezentowano metodę przeprowadzania badań marketingowych, których celem jest identyfikacja zachowań transportowych i preferencji podróżnych dotyczących połączeń z przesiadkami. Opisano badania przeprowadzone na segmencie studentów Politechniki Gdańskiej, a także wyniki analizy uzyskanych danych w postaci statystyki opisowej i analizy niezależności i zależności. Przedstawiono także model matematyczny oparty na regresji logistycznej, który umożliwia określenie, jakie warunki powinny być spełnione, aby podróż z przesiadką została zaakceptowana przez pasażerów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najbardziej uciążliwymi cechami podróży z przesiadkami są: ryzyko spóźnienia się na przesiadkę oraz konieczność oczekiwania podczas przesiadki. Najlepszą rekompensatą za te uciążliwości jest skrócenie czasu podróży względem podróży bezpośredniej.
2017
Krzysztof Grzelec,
Mateusz Miloch
The article considers the effect Polish public universities have on the characteristics of urban traffic. The article describes how the public university community has changed over 25 years and its share in the urban population. The characteristics of the modal split in Polish university towns is given based on selected cases. The relation between the share of transport modes in the modal split and the size of towns or university communities in total population is analysed. A description is given of the possibilities and justification to optimise urban modal split by managing the mobility of university community populations.
2017
Romanika Okraszewska,
Aleksandra Romanowska,
Kazimierz Jamroz
Wyświetlanie 1 - 5 z 715 rezultatów.
z 143
RSS (otwiera nowe okno)