„Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 26 maja wyniki strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znajduje się projekt „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa”, którego Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej jest uczestnikiem.

„Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” to tytuł projektu pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta z Wydziału Mechanicznego. PG jest liderem w tym projekcie, z kolei partnerami są: Politechnika Białostocka oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Program ma za zadanie – jak podaje na swojej stronie internetowej NCBR – stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów ma być opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym konkursu.

    W tym roku na dofinansowanie projektów (18 oceniono pozytywnie) centrum przeznaczy 150 mln zł. Listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków można przeanalizować na stronie NCBR.


Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
tel. (0 58) 347-11-47
pokój: 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl


Sekretariat

tel. (0 58) 347-11-47
pokój 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl