Materiały promocyjne

Materiały promocyjne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami promocyjnymi w postaci ulotek oraz prezentacji. Przedstawiają one podstawowe informacje dotyczące zespołów Budowy Dróg oraz Inżynierii Ruchu - tematykę badawczą, tematy dyplomów, prowadzone zajęcia dydaktyczne. Przedstawione są także informacje o możliwości współpracy oraz badań laboratoryjnych i terenowych, które w stanie jest wykonać Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej.

Informacje dla studentów - broszura: Zespół Budowy Dróg / Zespół Inżynierii ruchu

Informacje dla studentów - prezentacja szczegółowa: Zespół Budowy Dróg / Zespół Inżynierii ruchu

Informacje dla przemysłu - broszura: Zespół Budowy Dróg / Zespół Inżynierii ruchu

Nasze broszury będą także rozprowadzane na spotkaniach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych!


Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
tel. (0 58) 347-11-47
pokój: 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl


Sekretariat

tel. (0 58) 347-11-47
pokój 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl