Studencka wycieczka do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 15 listopad 2018

W dniu 15 listopada 2018 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego byli studenci VII semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo.

Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku wyposażone w specjalistyczny sprzęt teletechniczny i informatyczny z zamontowaną tylnoprojektową ścianą graficzną, która umożliwia wizualizację obrazów z kamer oraz innych informacji przekazywanych przez zamontowane urządzenia stanowi serce całego Systemu. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miast Gdańska i Sopotu oraz współpracuje z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni oraz ze stanowiskiem operacyjnym w Sopocie. To właśnie z tych miejsc wychodzą wszelkie sygnały wpływające na działanie urządzeń sterujących, które umożliwiają między innymi priorytetyzację ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamiczne aktualizowanie informacji podawanych na tablicach zmiennej treści. Jest to możliwe dzięki danym pobieranym na bieżąco z zamontowanych kamer nadzoru wizyjnego, rejestratorów, stacji pomiaru ruchu, stacji pogodowych i pozostałych urządzeń systemowych. (źródło).
W Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku, studencie mieli również okazję zapoznać się z pracami realizowanymi na stanowisku Utrzymania Tunelu Drogowego pod Martwą Wisłą.

Organizatorom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w składzie:
Krzysztof Łutowicz – Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania
Adam Szczepaniak – Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz szczegółowe omówienie zagadnień realizowanych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku.

Galeria zdjęć


Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
tel. (0 58) 347-11-47
pokój: 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl


Sekretariat

tel. (0 58) 347-11-47
pokój 53 Gmach Główny PG
e-mail: sekretariat.kid@wilis.pg.gda.pl