Kolejny sukces studentów WILiŚ - „Przyszłość dróg należy do ciebie”

W ramach XXII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA–POLSKA, które odbyły się od 31 maja do 2 czerwca w Kielcach, został przeprowadzony finał konkursu „Przyszłość dróg należy do ciebie” organizowanego przez firmę BLL sp. zo.o. pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Studenci z  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska startowali w tym konkursie po raz pierwszy.

Drużyna w składzie Katarzyna Maślej, Katarzyna Niemyska oraz Marcin Kaczyński zdobyła nagrodę za opracowanie hipotezy konkursowej (2000 zł) oraz zajęła drugie miejsce w finale (3000 zł) za pracę „Włókna węglowe – czy warto?”.

Gratulujemy.

Galeria zdjęć


Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - III edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe

28 czerwca 2017 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia, których lauretami są nasi dyplomanci:

Branża: inżynieria transportowa

Iwona Szczepańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (NAGRODA GŁÓWNA),

„Wpływ dodatków do obniżania temperatury produkcji w mieszankach z destruktem asfaltowym” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marcin Stienss. 

Karolina Lisowska i Dominika Łudzik, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Analiza porównawcza kosztów budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej” (praca magisterska), Promotor:  dr inż. Piotr Jaskuła.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie POIIB: http://www.pom.piib.org.pl/wiadomosci/671-nagrodzilismy-najlepsze-prace-dyplomowe-obronione-na-politechnice-gdanskiej.html


Studentka II stopnia Budownictwa zdobywczynią pierwszego miejsca w konkursie dla studentów na konferencji w Kielcach!

Studentka Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zdobywczynią pierwszego miejsca w konkursie dla studentów na konferencji w Kielcach! Pani Anna Winckiewicz, studentka II stopnia studiów magisterskich na specjalizacji Budowa Dróg i Autostrad, zwyciężyła w konkursie na najlepszy plakat organizowanym w ramach konferencji "Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych", która odbyła się w dniach 8-9 maja 2018 roku. Plakat o tytule: "Zastosowanie termowizji do diagnostyki nawierzchni drogowych" jednogłośnie został wybrany jako najlepszy. Zwyciężczyni poza nagrodą pieniężną wygrała płatny dwumiesięczny staż w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, który odbywać się będzie pod opieka prof. nadzw. dr hab. inż. Adama Zofki.

Zwycięski plakat można zobaczyć w linku TUTAJ

Poza zwyciężczynią, w konkursie brał udział zespół w składzie: Julia Penkowska, Marcin Michcik, studentów I stopnia studiów inżynierskich na kierunku budownictwo. Przedstawili oni plakat o tytule: "Analizy zmian równości podłużnej wybranych dróg ekspresowych", który można zobaczyć w linku TUTAJ

Oba plakaty zostały wykonane pod opieką promotora dr. inż. Dawida Rysia.

Serdecznie gratulujemy!


Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - IV edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. W wyniku prac Zespołów Kwalifikacyjnych poszczególnych branż oraz Kapituły Nagrody przyznano następujące nagrody i wyróżnienia, których lauretami są nasi dyplomanci:

Branża: inżynieria transportowa

Kamila Kornacka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (WYRÓŻNIENIE),

„Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie wybranych metod badań według normy PN-EN 12697-46” (praca magisterska), Promotor: dr inż. Marek Pszczoła.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Gdańskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie POIIB: http://www.pom.piib.org.pl/wiadomosci/791-wyniki-konkursu.html