Szkolenia i kursy

Zespół Budowy Dróg prowadzi szkolenia i kursy w zakresie:

  • Projektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
  • Recykling głęboki na zimno z wykorzystaniem emulsji asfaltowej oraz cementu
  • Wyznaczanie obciążenia ruchem drogowym
Koordynator ds. szkoleń w Zespole Budowy Dróg:

dr inż. Piotr Jaskuła

pokój: 56 GG
telefon: (0 58) 347 19 96
email: piotr.jaskula@pg.edu.pl

Zespół Inżynierii Ruchu prowadzi szkolenia i kursy w zakresie:

  • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Ocena wpływu inwestycji drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Drogowa inspekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Szkolenia urzędników samorządowych i kadry z zarządów drogowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Koordynator ds. szkoleń w Zespole Inżynierii Ruchu:

dr inż. Marcin Budzyński

pokój: 62 GG

telefon: (0 58) 347 17 97
email: marcin.budzynski@pg.edu.pl