Szkolenia i kursy

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej prowadzi szkolenia i kursy w zakresie:

  • Projektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
  • Recykling głęboki na zimno z wykorzystaniem emulsji asfaltowej oraz cementu
  • Wyznaczanie obciążenia ruchem drogowym