Wycieczka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - 27.05.2015 r.

W dniu 27.05.2015 roku odbyła się druga wycieczka studencka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej organizowana przez Katedrę Inżynierii Lądowej oraz firmę Budimex. Uczestnikami wycieczki byli studenci piątego roku kierunku Transport.
Studenci mieli możliwość odwiedzenia dwóch budowanych przystanków: Port Lotniczy oraz Matarnia.

Galeria zdjęć


Wycieczka do Portu w Gdyni - 4.12.2014

W dniu 4.12.2014 roku odbyła się wycieczka studencka na teren budowy dwóch nabrzeży w porcie Gdyńskim. Wycieczka została zorganizowana we współpracy z firma STRABAG. W ramach wycieczko zapoznano się z budową Nabrzeża Rumuńskiego oraz Nabrzeża Bułgarskiego. Studenci w ramach wycieczki mieli okazję zapoznać się ze specyfiką budowy nawierzchni portowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trudnych warunkach geotechnicznych, dla bardzo ciężkich, statycznych obciążeń. Po części terenowej odbyła się prezentacja ukazująca historię budowy Portu w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem Nabrzeży Bułgarskiego i Rumuńskiego od czasów powstania portu do obecnie realizowanej przez firmę STRABAG przebudowy.

Organizatorami ze strony firmy Strabag byli:
Andrzej Sumionka,
Maciej Konopka,
Marta Winniczuk.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz bardzo gościnne przyjęcie.

Galeria zdjęć


Wycieczka do rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku - 24.10.2014

W dniu 24.10.2014 roku odbyła się pierwsza w roku akademickim 2014/2015 wycieczka studencka na teren rafinerii firmy LOTOS S.A. Głównym celem wycieczki było poznanie, w jaki sposób produkuje się asfalty wykorzystywane do budowy dróg.

Wycieczka odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich prowadzony przez Jarosława Kawulę (Kierownik Wsparcia Procesowego) dotyczył pracy rafinerii jako całości, począwszy od przyjęcia ropy aż do uzyskania produktów końcowych.

Drugi etap dotyczył już samej części asfaltowej. Studenci mogli obejrzeć zarówno instalacje do produkcji asfaltów, stanowisko kontroli pracy instalacji jak i laboratorium, w którym odbywa się kontrola produkowanych asfaltów. Część ta była prowadzona przez Pawła Czajkowskiego (Szef Biura Badań i Rozwoju) oraz Wiesława Acela (Kierownik Działu Technologii)

Serdecznie dziękujemy za możliwość zwiedzania zakładu.

Galeria zdjęć


Wycieczka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - 06.06.2014 r.

W dniu 06.06.2014 roku odbyła się wycieczka studencka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej organizowana przez Katedrę Inżynierii Lądowej oraz firmę Budimex.
Studenci mieli możliwość odwiedzenia dwóch budowanych przystanków: Port Lotniczy oraz Niedźwiednik.

 

Galeria zdjęć


Wycieczka na budowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - 11.04.2014 r.

W dniu 11.04.2014 roku odbyła się wycieczka na budowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Galeria zdjęć


Wycieczka do terminalu DCT Gdańsk - 28.03.2014 r.

W dniu 28.03.2014 roku odbyła się wycieczka do terminalu kontenerowego DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdańsku.

Galeria zdjęć


Wycieczka na wieżę kontroli lotów w Gdańsku - 30.06.2016r

W dniu 30.06.2016 roku odbyła się wycieczka studencka na wieżę kontroli lotów Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie, zorganizowana dzięki uprzejmości kontrolera lotniczego pana Romana Maślankę. Uczestnikami wycieczki byli studenci trzeciego roku kierunku Transport o profilu Systemy Transportu Lotniczego.

Studenci odwiedzili pomieszczenie kontroli zbliżania APP (Approach Control), pomieszczenie Służby Informacji Powietrznej (FIS) oraz  wieżę z kontrolą lotniska (TWR – Tower).

Studenci podczas wycieczki mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy kontrolera ruchu lotniczego, co stanowiło ciekawe doświadczenie.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie.


Studencka wycieczka na Lotnisko, 23 Listopad 2017

W dniu 23 listopada 2017 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała wycieczkę do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Uczestnikami wyjazdu technicznego były 2 grupy II semestru studiów magisterskich, którzy w obecnym semestrze uczestniczą w zajęciach Budowy Lotnisk: Budowy Dróg i Austostrad oraz Planowania i Projektowania Dróg.

W trakcie wycieczki studenci mogli zapoznać się z czynnościami wykonywanymi przez Wieżę Kontroli Lotów oraz Służby ratownicze lotniska.

Serdecznie dziękujemy Portowi Lotniczemu za możliwość zwiedzania niedostępnych na codzień lokalizacji.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka na Budowę drogi ekspresowej S7, 7 Grudnia 2017

W dniu 7 grudnia 2017 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała wycieczkę na Budowę Drogi Ekspresowej S7, odcinek Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo. Uczestnikami wyjazdu technicznego były 2 grupy II semestru studiów magisterskich: Budowy Dróg i Austostrad oraz Planowania i Projektowania Dróg.

W trakcie wycieczki, po ukończeniu szkolenia BHP, studenci zapoznali się z zakresem robót drogowych, mostowych oraz geotechnicznych wykonywanych w ramach zadania budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo. Następnym i najważniejszym elementem był wyjazd techniczny na teren budowy: na obiekt MA-22, będący mostem drogowym nad rzeką Nogat oraz fragmentem budowanej konstrukcji nawierzchni jezdni głównej. Pokazano jak firma walczy z nadmiernym zawilgoceniem podbudowy oraz jak realizuje elementy liniowe z prefabrykatów betonowych w technologii betonowania ślizgowego.

Serdecznie dziękujemy firmie Budimex S.A. za umożliwienie zwiedzania placu budowy.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 19 kwiecień 2018

W dniu 19 kwietnia 2018 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego byli studenci II semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport.

Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku wyposażone w specjalistyczny sprzęt teletechniczny i informatyczny z zamontowaną tylnoprojektową ścianą graficzną, która umożliwia wizualizację obrazów z kamer oraz innych informacji przekazywanych przez zamontowane urządzenia stanowi serce całego Systemu. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miast Gdańska i Sopotu oraz współpracuje z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni oraz ze stanowiskiem operacyjnym w Sopocie. To właśnie z tych miejsc wychodzą wszelkie sygnały wpływające na działanie urządzeń sterujących, które umożliwiają między innymi priorytetyzację ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamiczne aktualizowanie informacji podawanych na tablicach zmiennej treści. Jest to możliwe dzięki danym pobieranym na bieżąco z zamontowanych kamer nadzoru wizyjnego, rejestratorów, stacji pomiaru ruchu, stacji pogodowych i pozostałych urządzeń systemowych. (źródło: https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/tristar-inteligentny-system-sterowania-ruchem,a,17755).

W Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku, studencie mieli również okazję zapoznać się z pracami realizowanymi na stanowisku Utrzymania Tunelu Drogowego pod Martwą Wisłą.

Organizatorom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w składzie:
Krzysztof Łutowicz – Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania
Adam Szczepaniak – Specjalista ds. Inżynierii Ruchu
Agnieszka Kowalska – Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz szczegółowe omówienie zagadnień realizowanych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku.


Studencka wycieczka na Budowę ulicy Bulońskiej w Gdańsku, 25 Października 2018

W dniu 25 października 2018 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę na budowę ulicy Nowa Bulońska w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego była grupa Budowy Dróg i Autostrad, II semestru studiów magisterskich na kierunku Budownictwo.

Po ukończeniu szkolenia BHP, studenci zapoznali się z zakresem robót drogowych, geotechnicznych i mostowych realizowanych na budowie. Zgłębili wiedzę o etapowaniu i koordynacji prac oraz pracy inżyniera budownictwa w specjalności drogowej w tym możliwych ścieżkach kariery.

Organizatorom Grupa NDI, w składzie:
Mateusz Gaj – z-ca dyrektora kontraktu, kierownik budowy
Przemysław Młynarczyk – pełniący obowiązki kierownika budowy
Adam Bekair – Inżynier Budowy
Krzysztof Rybski – koordynator BHP

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz rzetelne i fachowe omówienie zagadnień związanych z pracami prowadzonymi na budowie.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Portu Lotniczego w Gdańsku, 26 Października 2018

W dniu 26 października 2018 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała kolejną już wycieczkę do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Uczestnikami wyjazdu technicznego byli studenci VII semestru studiów inżynierskich oraz  II semestru studiów magisterskich, którzy w obecnym semestrze uczestniczą w zajęciach Budowy Lotnisk.

W trakcie wycieczki studenci mogli zapoznać się z czynnościami wykonywanymi przez Wieżę Kontroli Lotów, Służby ratownicze lotniska, Służby celne oraz Służby obsługi naziemnej.

Serdecznie dziękujemy Portowi Lotniczemu za możliwość zwiedzania niedostępnych na codzień lokalizacji.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 15 listopad 2018

W dniu 15 listopada 2018 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego byli studenci VII semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo.

Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku wyposażone w specjalistyczny sprzęt teletechniczny i informatyczny z zamontowaną tylnoprojektową ścianą graficzną, która umożliwia wizualizację obrazów z kamer oraz innych informacji przekazywanych przez zamontowane urządzenia stanowi serce całego Systemu. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miast Gdańska i Sopotu oraz współpracuje z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni oraz ze stanowiskiem operacyjnym w Sopocie. To właśnie z tych miejsc wychodzą wszelkie sygnały wpływające na działanie urządzeń sterujących, które umożliwiają między innymi priorytetyzację ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamiczne aktualizowanie informacji podawanych na tablicach zmiennej treści. Jest to możliwe dzięki danym pobieranym na bieżąco z zamontowanych kamer nadzoru wizyjnego, rejestratorów, stacji pomiaru ruchu, stacji pogodowych i pozostałych urządzeń systemowych. (źródło).
W Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku, studencie mieli również okazję zapoznać się z pracami realizowanymi na stanowisku Utrzymania Tunelu Drogowego pod Martwą Wisłą.

Organizatorom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w składzie:
Krzysztof Łutowicz – Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania
Adam Szczepaniak – Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz szczegółowe omówienie zagadnień realizowanych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Portu Lotniczego w Gdańsku, 26 Marca 2018

W dniu 26 marca 2018 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała wycieczkę studencką do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Uczestnikami tego wydarzenia byli studenci kierunku Transport z semestru 4, studiów inżynierskich pod opieką dr inż. Marka Pszczoły, którzy poznawali tajniki działania lotniska w ramach przedmiotu Podstawy Systemów Transportu Powietrznego.

                Dzięki życzliwości pracowników zwiedzający zapoznali się z pracą w poszczególnych częściach Portu Lotniczego. W pierwszej kolejności przedstawione zostały zasady działania Służby Celnej, jakimi są m.in. wyszukiwanie niedozwolonych przedmiotów i substancji za pomocą specjalistycznych urządzeń. Następnie grupa trafiła do Wieży Kontroli Lotów, gdzie mogła obserwować pracę kontrolerów odpowiedzialnych za bezpieczną nawigację  i instrukcje dla pilotów, zbieranie informacji na temat położenia jednostek powietrznych oraz kontrolowanie ruchu lotniczego na powierzchniach lotniskowych. Kolejnym punktem wycieczki był pokaz Lotniskowej Straży Pożarnej, który obejmował przedstawienie zadań tej służby lotniskowej oraz  schemat postępowania przy codziennej obsłudze samolotów znajdujących się na terenie Portu Lotniczego a także zasady postepowania w sytuacjach kryzysowych w przypadku awaryjnego lądowania samolotu. Następnie uczestnicy wycieczki  odwiedzili hale segregacji bagaży, gdzie zapoznano ich z systemami usprawniającymi pracę osób odpowiedzialnych za sortowanie walizek. Studenci udali się również  do tzw. rękawa, by tam wysłuchać  ciekawostek na temat przygotowywania pokładu samolotu oraz obsługi pasażerów przez  pracowników kilku znanych  linii lotniczych w Polsce.

                Poznawanie tajników działania oraz zwiedzanie niedostępnych na co dzień części lotniska pozwoliło na poszerzanie wiedzy na temat transportu powietrznego. Było to możliwe  dzięki życzliwości Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy oraz Pani Zuzanny Petras, która nas w te wszystkie ciekawe miejsca zaprowadziła. W imieniu studentów i opiekuna serdecznie dziękujemy!     

Sprawozdanie z wycieczki studenckiej przygotowała p. Justyna Tarnowska

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka na budowę ul. Nowej Bulońskiej Północnej i układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku, 04 kwietnia 2019

W dniu 04 kwietnia 2019 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę na budowę ulicy Nowa Bulońskiej Północnej oraz układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego była grupa studentów uczęszczających na przedmiot Inżynieria Drogowa, I semestru studiów magisterskich na kierunku Budownictwo.

Nowa Bulońska Północna ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę jezdni, linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/aktualnie-realizujemy/129-nowa-bulonska-linia-tramwajowa )

Zamówienie obejmuje budowę infrastruktury drogowej służącej skomunikowaniu budowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego układu dojazdu od ul. Warszawskiej. (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/d-realizowane/99-budowa-ukladu-drogowego-dla-centrum-edukacyjnego-przy-ul-jabloniowej)

Po ukończeniu szkolenia BHP, studenci zapoznali się z zakresem robót drogowych, geotechnicznych i mostowych realizowanych na budowie. Zgłębili wiedzę o etapowaniu i koordynacji prac oraz pracy inżyniera budownictwa w specjalności drogowej w tym możliwych ścieżkach kariery.

Organizatorom Grupa NDI, w składzie:
Mateusz Gaj – z-ca dyrektora kontraktu, kierownik budowy
Przemysław Młynarczyk – pełniący obowiązki kierownika budowy
Adam Bekair – Inżynier Budowy
Krzysztof Rybski – koordynator BHP

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz rzetelne i fachowe omówienie zagadnień związanych z pracami prowadzonymi na budowie.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 15 maja 2019

W dniu 15 maja 2019 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej wraz z Prof. dr hab. inż. Izabelą Lubowiecką, zorganizowali wycieczkę do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego byli studenci II semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport.

Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku wyposażone w specjalistyczny sprzęt teletechniczny i informatyczny z zamontowaną tylnoprojektową ścianą graficzną, która umożliwia wizualizację obrazów z kamer oraz innych informacji przekazywanych przez zamontowane urządzenia stanowi serce całego Systemu. Obejmuje swoim zasięgiem obszar miast Gdańska i Sopotu oraz współpracuje z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni oraz ze stanowiskiem operacyjnym w Sopocie. To właśnie z tych miejsc wychodzą wszelkie sygnały wpływające na działanie urządzeń sterujących, które umożliwiają między innymi priorytetyzację ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamiczne aktualizowanie informacji podawanych na tablicach zmiennej treści. Jest to możliwe dzięki danym pobieranym na bieżąco z zamontowanych kamer nadzoru wizyjnego, rejestratorów, stacji pomiaru ruchu, stacji pogodowych i pozostałych urządzeń systemowych. (źródło: https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/tristar-inteligentny-system-sterowania-ruchem,a,17755).

W Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku, studencie mieli również okazję zapoznać się z pracami realizowanymi na stanowisku Utrzymania Tunelu Drogowego pod Martwą Wisłą.

Organizatorom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w składzie:
Paweł Gera – Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

Maciej Pochwatka – Referent ds. Inżynierii Ruchu

Marek Prokopski - Informatyk

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz szczegółowe omówienie zagadnień realizowanych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, 17 maja 2019

W dniu 17 maja 2019 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała kolejną edycję wyjazdu studenckiego do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Uczestnikami byli studenci IV semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport, którzy w obecnym semestrze uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Podstawy Systemów Transportu Powietrznego.

W trakcie wycieczki studenci mogli zapoznać się szczegółowo z pracą kontrolerów ruchu lotniczego na Wieży Kontroli Lotów na wszystkich etapach tej bardzo odpowiedzialnej pracy. Odwiedziliśmy także Służby Ratownicze lotniska: straż pożarną i służby medyczne, gdzie m.in. mogliśmy zapoznać się z najnowszym wozem bojowym lotniskowej straży pożarnej, który na co dzień zabezpiecza operacje lotniskowe w porcie lotniczym w Gdańsku.

Pragniemy serdecznie podziękować Portowi Lotniczemu w Gdańsku, a szczególnie Pani Zuzannie, która umożliwiła nam odwiedzenie niedostępnych na co dzień części lotniska w Gdańsku.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka na budowę ul. Bulońskiej w Gdańsku, 15 października 2019

W dniu 15 października 2019 roku pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowali wycieczkę na budowę ulicy Nowa Bulońskiej Północnej oraz oddanego do użytku, układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku. Uczestnikami wyjazdu technicznego była grupa 33 studentów kierunku Budownictwo (7 semestr specjalności BDiA oraz 2 semestr II stopnia specjalności BDiA i PPD).

Nowa Bulońska Północna ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę jezdni, linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/aktualnie-realizujemy/129-nowa-bulonska-linia-tramwajowa ).

Zamówienie obejmuje budowę infrastruktury drogowej służącej skomunikowaniu budowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego układu dojazdu od ul. Warszawskiej. (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/d-realizowane/99-budowa-ukladu-drogowego-dla-centrum-edukacyjnego-przy-ul-jabloniowej)

Po ukończeniu szkolenia BHP, studenci zapoznali się z zakresem robót drogowych, torowych i geotechnicznych realizowanych na budowie. Mieli także okazję zobaczyć obiekt mostowy składający się ze 154, 40 tonowych łuków zwany „Estakadą Wenecką”. Studenci zgłębili wiedzę o etapowaniu i koordynacji prac oraz pracy inżyniera budownictwa w specjalności drogowej w tym możliwych ścieżkach kariery.

Organizatorom Grupa NDI, w składzie:
Mateusz Gaj – z-ca dyrektora kontraktu, Kierownik Budowy
Przemysław Młynarczyk – p.o. Kierownika Budowy
Adam Bekair – Kierownik Robót Drogowych
Artur Rosanowski – koordynator BHP

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz rzetelne i fachowe omówienie zagadnień związanych z pracami prowadzonymi na budowie.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, 30 październik 2019

W dniu 30 października 2019 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała kolejną edycję wyjazdu studenckiego do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Uczestnikami byli studenci II semestru studiów magisterskich na kierunku Budownictwo, którzy w obecnym semestrze uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Budowa lotnisk.

W trakcie wycieczki studenci mogli zapoznać się szczegółowo z pracą kontrolerów ruchu lotniczego na Wieży Kontroli Lotów na wszystkich etapach tej bardzo odpowiedzialnej pracy. Odwiedziliśmy także Służby Ratownicze lotniska: straż pożarną i służby medyczne, gdzie m.in. mogliśmy zapoznać się z najnowszym wozem bojowym lotniskowej straży pożarnej, który na co dzień zabezpiecza operacje lotniskowe w porcie lotniczym w Gdańsku.

Pragniemy serdecznie podziękować Portowi Lotniczemu w Gdańsku, a szczególnie Pani Zuzannie, która umożliwiła nam odwiedzenie niedostępnych na co dzień części lotniska w Gdańsku.


Wycieczka do rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku - 22.11.2019

W dniu 22.11.2019 roku odbyła się  wycieczka studencka na teren rafinerii firmy LOTOS S.A. Głównym celem wycieczki było poznanie, w jaki sposób produkuje się asfalty wykorzystywane do budowy dróg.

Wycieczka odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich p dotyczył pracy rafinerii jako całości, począwszy od przyjęcia ropy aż do uzyskania produktów końcowych. Studenci mieli okazję zobaczyć najnowszą inwestycję infrastrukturalną grupy Lotos - EFRA.

Drugi etap dotyczył już samej części asfaltowej. Studenci mogli obejrzeć instalacje do produkcji asfaltów. Ze względów bezpieczeństwa wycieczka odbyła się wyłącznie z autokaru. W wycieczce brali udział studenci studiów magisterskich z kierunku Budownictwo.

Serdecznie dziękujemy za możliwość zwiedzania zakładu.

Galeria zdjęć