Studencka wycieczka na Budowę drogi ekspresowej S7, 7 Grudnia 2017

W dniu 7 grudnia 2017 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała wycieczkę na Budowę Drogi Ekspresowej S7, odcinek Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo. Uczestnikami wyjazdu technicznego były 2 grupy II semestru studiów magisterskich: Budowy Dróg i Austostrad oraz Planowania i Projektowania Dróg.

W trakcie wycieczki, po ukończeniu szkolenia BHP, studenci zapoznali się z zakresem robót drogowych, mostowych oraz geotechnicznych wykonywanych w ramach zadania budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo. Następnym i najważniejszym elementem był wyjazd techniczny na teren budowy: na obiekt MA-22, będący mostem drogowym nad rzeką Nogat oraz fragmentem budowanej konstrukcji nawierzchni jezdni głównej. Pokazano jak firma walczy z nadmiernym zawilgoceniem podbudowy oraz jak realizuje elementy liniowe z prefabrykatów betonowych w technologii betonowania ślizgowego.

Serdecznie dziękujemy firmie Budimex S.A. za umożliwienie zwiedzania placu budowy.

Galeria zdjęć


Studencka wycieczka na Lotnisko, 23 Listopad 2017

W dniu 23 listopada 2017 roku Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej zorganizowała wycieczkę do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Uczestnikami wyjazdu technicznego były 2 grupy II semestru studiów magisterskich, którzy w obecnym semestrze uczestniczą w zajęciach Budowy Lotnisk: Budowy Dróg i Austostrad oraz Planowania i Projektowania Dróg.

W trakcie wycieczki studenci mogli zapoznać się z czynnościami wykonywanymi przez Wieżę Kontroli Lotów oraz Służby ratownicze lotniska.

Serdecznie dziękujemy Portowi Lotniczemu za możliwość zwiedzania niedostępnych na codzień lokalizacji.

Galeria zdjęć


Wycieczka na wieżę kontroli lotów w Gdańsku - 30.06.2016r

W dniu 30.06.2016 roku odbyła się wycieczka studencka na wieżę kontroli lotów Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie, zorganizowana dzięki uprzejmości kontrolera lotniczego pana Romana Maślankę. Uczestnikami wycieczki byli studenci trzeciego roku kierunku Transport o profilu Systemy Transportu Lotniczego.

Studenci odwiedzili pomieszczenie kontroli zbliżania APP (Approach Control), pomieszczenie Służby Informacji Powietrznej (FIS) oraz  wieżę z kontrolą lotniska (TWR – Tower).

Studenci podczas wycieczki mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy kontrolera ruchu lotniczego, co stanowiło ciekawe doświadczenie.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie.


Wycieczka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - 27.05.2015 r.

W dniu 27.05.2015 roku odbyła się druga wycieczka studencka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej organizowana przez Katedrę Inżynierii Lądowej oraz firmę Budimex. Uczestnikami wycieczki byli studenci piątego roku kierunku Transport.
Studenci mieli możliwość odwiedzenia dwóch budowanych przystanków: Port Lotniczy oraz Matarnia.

Galeria zdjęć


Wycieczka do Portu w Gdyni - 4.12.2014

W dniu 4.12.2014 roku odbyła się wycieczka studencka na teren budowy dwóch nabrzeży w porcie Gdyńskim. Wycieczka została zorganizowana we współpracy z firma STRABAG. W ramach wycieczko zapoznano się z budową Nabrzeża Rumuńskiego oraz Nabrzeża Bułgarskiego. Studenci w ramach wycieczki mieli okazję zapoznać się ze specyfiką budowy nawierzchni portowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trudnych warunkach geotechnicznych, dla bardzo ciężkich, statycznych obciążeń. Po części terenowej odbyła się prezentacja ukazująca historię budowy Portu w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem Nabrzeży Bułgarskiego i Rumuńskiego od czasów powstania portu do obecnie realizowanej przez firmę STRABAG przebudowy.

Organizatorami ze strony firmy Strabag byli:
Andrzej Sumionka,
Maciej Konopka,
Marta Winniczuk.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz bardzo gościnne przyjęcie.

Galeria zdjęć


Wycieczka do terminalu DCT Gdańsk - 28.03.2014 r.

W dniu 28.03.2014 roku odbyła się wycieczka do terminalu kontenerowego DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdańsku.

Galeria zdjęć


Wycieczka na budowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - 11.04.2014 r.

W dniu 11.04.2014 roku odbyła się wycieczka na budowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Galeria zdjęć


Wycieczka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - 06.06.2014 r.

W dniu 06.06.2014 roku odbyła się wycieczka studencka na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej organizowana przez Katedrę Inżynierii Lądowej oraz firmę Budimex.
Studenci mieli możliwość odwiedzenia dwóch budowanych przystanków: Port Lotniczy oraz Niedźwiednik.

 

Galeria zdjęć


Wycieczka do rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku - 24.10.2014

W dniu 24.10.2014 roku odbyła się pierwsza w roku akademickim 2014/2015 wycieczka studencka na teren rafinerii firmy LOTOS S.A. Głównym celem wycieczki było poznanie, w jaki sposób produkuje się asfalty wykorzystywane do budowy dróg.

Wycieczka odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich prowadzony przez Jarosława Kawulę (Kierownik Wsparcia Procesowego) dotyczył pracy rafinerii jako całości, począwszy od przyjęcia ropy aż do uzyskania produktów końcowych.

Drugi etap dotyczył już samej części asfaltowej. Studenci mogli obejrzeć zarówno instalacje do produkcji asfaltów, stanowisko kontroli pracy instalacji jak i laboratorium, w którym odbywa się kontrola produkowanych asfaltów. Część ta była prowadzona przez Pawła Czajkowskiego (Szef Biura Badań i Rozwoju) oraz Wiesława Acela (Kierownik Działu Technologii)

Serdecznie dziękujemy za możliwość zwiedzania zakładu.

Galeria zdjęć