Kierownik Katedry: dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG
                     e-mail: mniedostat@pg.edu.pl
                     Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
             Sekretariat: tel. (58) 347 10 57,  fax: (58) 347 24 04