Piotr Korzeniowski
 

Dr hab. inż. Piotr Korzeniowski. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1978). Po odbyciu czteromiesięcznego stażu przemysłowego zatrudniony (od roku 1978) na wydziale, którego jest absolwentem. W  roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2000 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie  konstrukcje betonowe. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, w latach 2006 – 2009 kierownika Katedry Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu a w latach 2000 – 2010 kierownika Regionalnego Laboratorium Budownictwa przy Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu.

Główny obszar jego zainteresowań naukowych stanowią problemy związane ze słupami żelbetowymi, słupami uzwojonymi i CFST a ostatnio problemy związane z konstrukcjami betonowymi ze zbrojeniem niemetalicznym.

Zakres działalności inżynierskiej Piotra Korzeniowskiego obejmuje zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa i wzmacnianiem konstrukcji betonowych i murowych.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie kierowania budową i sporządzania projektów (1992). Jest Rzeczoznawcą Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (1999)