Tematy prac inżynierskich - studia I stopnia stacjonarne (S), sem zimowy 2020/21

 

Dr hab. inż. Jerzy BOBIŃSKI, prof. uczelni - Kierownik Katedry

 • Projekt budynku żłobka i przedszkola
 • Projekt remizy straży pożarnej z wieżą
 • Projekt ośrodka kultury z halą widowiskową
 • Projekt dwukondygnacyjnego ośrodka zdrowia
 • Projekt budynku urzędu gminy

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. uczelni - Zastępca Kierownika Katedry

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z salą do uprawiania boksu tajskiego (muay thai)
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z salą kolekcjonersko-ekspozycyjną samochodów osobowych
 • Budynek Nadmorskiego Centrum Aktywnej Rekreacji z wypożyczalnią kajaków morskich
 • Budynek Wypożyczalni Quadów z zapleczem naprawczym   
 • Budynek Małej Kliniki Weterynaryjnej
 • Budynek Centrum Rehabilitacji Mięśniowo-Powięziowej    

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA

 • Projekt hali serwisowej z zapleczem biurowym
 • Sala gimnastyczna z zapleczem
 • Budynek z apartamentami mieszkalnymi o konstrukcji szkieletowej
 • Hala przemysłowa o konstrukcji ramowej
 • Garaż wielostanowiskowy z kondygnacją podziemną

 

Dr hab.inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. uczelni

 • Analiza numeryczna i wymiarowanie lampy hybrydowej na boisku do piłki nożnej
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie słupów żelbetowych na uderzenia pojazdami
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie ściany szczelinowej
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie zakotwienia mechanicznego i chemicznego w podłożu betonowym
 • Projektowanie wzmocnienia stropu taśmami węglowymi

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt budynku wielorodzinnego z klatką schodową zakończoną półkolem.
 • Projekt budynku handlowo - usługowego w kształcie litery L.
 • Projekt budynku żłobka i przedszkola z salą do przedstawień.
 • Projekt centrum fitness z salą do ćwiczeń.
 • Projekt centrum zabaw dla dzieci.

 

Dr hab. inż. Ireneusz MARZEC, prof. uczelni

 • Budynek handlowo-usługowy o konstrukcji płytowo-słupowej
 • Hala żelbetowa dwunawowa częściowo prefabrykowana
 • Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym w technologii monolitycznej

 

Dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji dwukondygnacyjnego domu jednorodzinnego ze stropodachem.
 • Projekt dwukondygnacyjnego garażu podziemnego na potrzeby obsługi szpitala.
 • Projekt dwukomorowego zbiornika na ciecz o wymiarach jednej komory 5 x 6m i wys. 4m.
 • Analiza doboru stropu na potrzeby zakładu farmaceutycznego.
 • Projekt zbiornika cylindrycznego o średnicy 24 m i wys. 8 m potrzeby biogazowni o mocy 1MW.

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt krytej pływalni 25-metrowej (temat dwuosobowy)
 • Projekt domu towarowego z podziemnym garażem
 • Projekt budynku biurowego
 • Projekt piętrowego budynku biurowego
 • Projekt budynku restauracyjnego

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Porównanie konstrukcji nośnej budynku ze stropami monolitycznymi, tradycyjnymi i zespolonymi
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji obiektu wysokościowego
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji obiektu handlowego
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji okrągłego zbiornika na wodę
 • Projekt wybranych elementów domu jednorodzinnego o nowoczesnej architekturze.

 

Mgr inż. Marek KIN

 • Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny z zastosowaniem stropodachu odwróconego
 • Budynek biurowy 4-kondygnacyjny z trójbiegową klatką schodową
 • Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny z usługami na parterze z zastosowaniem stropów prefabrykowanych z płyt kanałowych
 • Budynek biurowy 3-kondygnacyjny z garażem podziemnym z parkingiem na dachu garażu
 • Budynek mieszkalno-usługowy 4-kondygnacyjny z garażem podziemnym z zastosowaniem prefabrykowanych ścian żelbetowych

 

UWAGA:
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia tematu pracy dyplomowej - wymagana akceptacja Kierownika Katedry

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy prac inżynierskich - studia I stopnia niestacjonarne (NS), rok ak. 2019/20

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. nadzw. PG

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny dla rodziny z osobą z dysfunkcją ruchu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z salą biblioteczną
 • Budynek Regionalnego Centrum Morskiego Ratownictwa Wodnego  
 • Budynek Wypożyczalni Skuterów z zapleczem naprawczym   
 • Budynek Przychodni Rejonowej
 • Budynek Urzędu Gminy z zapleczem transportowym     

 

prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, prof. zw. PG

 • Projekt hali targowej z przykryciem łukowym
 • Projekt szkoły podstawowej
 • Projekt hotelu miejskiego
 • Projekt hali sportowej z zapleczem

 

dr hab. inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. nadzw. PG

 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowego zbiornika na nieczystości ciekłe
 • Projekt żelbetowego masztu reklamowego
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie słupów żelbetowych
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie tarcz żelbetowych

 

dr hab. inż. Piotr KORZENIOWSKI

 • Projekt budynku magazynowego ze stropami płaskimi
 • Projekt dwunawowej prefabrykowanej żelbetowej hali przemysłowej z transportem podpartym
 • Projekt dwunawowej monolitycznej żelbetowej hali przemysłowej z transportem podpartym
 • Projekt dwukomorowego prostopadłościennego zbiornika żelbetowego na wodę
 • Projekt jednorodzinnego budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej

 

dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi
 • Projekt budynku wielorodzinnego z przeszkloną klatką schodową
 • Projekt budynku handlowo – usługowego z zewnętrznymi schodami i windą
 • Projekt budynku małej szkoły

 

dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji zbiornika magazynowego o średnicy D=32 m i wysokości H=6 m na potrzeby biogazowni
 • Projekt konstrukcji stropu żelbetowego o zwiększonym obciążeniu na potrzeby budynku produkcyjnego zakładu kosmetycznego
 • Projekt konstrukcji żelbetowych komór technologicznych na potrzeby obsługi silosu na biomasę
 • Projekt konstrukcji budynku biurowo-socjalnego
 • Projekt konstrukcji domu jednorodzinnego

 

dr inż. Patryk  ZIÓŁKOWSKI

 • Porównanie konstrukcji nośnej budynku ze stropami monolitycznymi, tradycyjnymi i zespolonymi
 • Projekt elementów konstrukcji budynku o charakterze biurowym
 • Projekt elementów konstrukcji obiektu handlowego
 • Projekt elementów konstrukcji prostokątnego podziemnego zbiornika na wodę
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji budynku o konstrukcji płytowo-słupowej.

 

dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt gmachu dydaktycznego
 • Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego
 • Projekt wiaty przystankowej
 • Projekt otwartego basenu pływackiego
 • Projekt zajazdu przy autostradzie

 

mgr inż. Marek  KIN

 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego 4-kondygnacyjnego z zastosowaniem stropów filigran
 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego 3-kondygnacyjnego z zastosowaniem łączników balkonowych
 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalno-biurowego 4-kondygnacyjnego z zastosowaniem systemowych rozwiązań izolacji akustycznej klatki schodowej
 • Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 4-kondygnacyjnego z zastosowaniem prefabrykatów dla biegów schodowych
 • Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 3-kondygnacyjnego z zastosowaniem prefabrykatów dla spoczników schodów

 

dr inż. Magdalena PAWELSKA-MAZUR

 • Analiza porównawcza metod betonowania budowli podwodnych
 • Analiza porównawcza metod wykonywania betonów architektonicznych w budynkach o konstrukcji żelbetowej
 • Analiza porównawcza metod wykonywania posadzek przemysłowych hal żelbetowych