Tematy prac inżynierskich - studia I stopnia stacjonarne (S), sem zimowy 2020/21

 

Dr hab. inż. Jerzy BOBIŃSKI, prof. uczelni - Kierownik Katedry

 • Projekt budynku żłobka i przedszkola
 • Projekt remizy straży pożarnej z wieżą
 • Projekt ośrodka kultury z halą widowiskową
 • Projekt dwukondygnacyjnego ośrodka zdrowia
 • Projekt budynku urzędu gminy

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. uczelni - Zastępca Kierownika Katedry

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z salą do uprawiania boksu tajskiego (muay thai)
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z salą kolekcjonersko-ekspozycyjną samochodów osobowych
 • Budynek Nadmorskiego Centrum Aktywnej Rekreacji z wypożyczalnią kajaków morskich
 • Budynek Wypożyczalni Quadów z zapleczem naprawczym   
 • Budynek Małej Kliniki Weterynaryjnej
 • Budynek Centrum Rehabilitacji Mięśniowo-Powięziowej    

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA

 • Projekt hali serwisowej z zapleczem biurowym
 • Sala gimnastyczna z zapleczem
 • Budynek z apartamentami mieszkalnymi o konstrukcji szkieletowej
 • Hala przemysłowa o konstrukcji ramowej
 • Garaż wielostanowiskowy z kondygnacją podziemną

 

Dr hab.inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. uczelni

 • Analiza numeryczna i wymiarowanie lampy hybrydowej na boisku do piłki nożnej
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie słupów żelbetowych na uderzenia pojazdami
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie ściany szczelinowej
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie zakotwienia mechanicznego i chemicznego w podłożu betonowym
 • Projektowanie wzmocnienia stropu taśmami węglowymi

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt budynku wielorodzinnego z klatką schodową zakończoną półkolem.
 • Projekt budynku handlowo - usługowego w kształcie litery L.
 • Projekt budynku żłobka i przedszkola z salą do przedstawień.
 • Projekt centrum fitness z salą do ćwiczeń.
 • Projekt centrum zabaw dla dzieci.

 

Dr hab. inż. Ireneusz MARZEC, prof. uczelni

 • Budynek handlowo-usługowy o konstrukcji płytowo-słupowej
 • Hala żelbetowa dwunawowa częściowo prefabrykowana
 • Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym w technologii monolitycznej

 

Dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji dwukondygnacyjnego domu jednorodzinnego ze stropodachem.
 • Projekt dwukondygnacyjnego garażu podziemnego na potrzeby obsługi szpitala.
 • Projekt dwukomorowego zbiornika na ciecz o wymiarach jednej komory 5 x 6m i wys. 4m.
 • Analiza doboru stropu na potrzeby zakładu farmaceutycznego.
 • Projekt zbiornika cylindrycznego o średnicy 24 m i wys. 8 m potrzeby biogazowni o mocy 1MW.

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt krytej pływalni 25-metrowej (temat dwuosobowy)
 • Projekt domu towarowego z podziemnym garażem
 • Projekt budynku biurowego
 • Projekt piętrowego budynku biurowego
 • Projekt budynku restauracyjnego

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Porównanie konstrukcji nośnej budynku ze stropami monolitycznymi, tradycyjnymi i zespolonymi
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji obiektu wysokościowego
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji obiektu handlowego
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji okrągłego zbiornika na wodę
 • Projekt wybranych elementów domu jednorodzinnego o nowoczesnej architekturze.

 

Mgr inż. Marek KIN

 • Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny z zastosowaniem stropodachu odwróconego
 • Budynek biurowy 4-kondygnacyjny z trójbiegową klatką schodową
 • Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny z usługami na parterze z zastosowaniem stropów prefabrykowanych z płyt kanałowych
 • Budynek biurowy 3-kondygnacyjny z garażem podziemnym z parkingiem na dachu garażu
 • Budynek mieszkalno-usługowy 4-kondygnacyjny z garażem podziemnym z zastosowaniem prefabrykowanych ścian żelbetowych

 

UWAGA:
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia tematu pracy dyplomowej - wymagana akceptacja Kierownika Katedry

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tematy prac inżynierskich - studia I stopnia niestacjonarne (NS), rok ak. 2020/21

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. uczelni - Zastępca Kierownika Katedry

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny dla rodziny z osobą z dysfunkcją ruchu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z salą biblioteczną
 • Budynek Przychodni Rejonowej
 • Budynek Regionalnego Centrum Morskiego Ratownictwa Wodnego 
 • Budynek Urzędu Gminy z zapleczem transportowym   

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA

 • Projekt hali targowej z przykryciem łukowym
 • Projekt szkoły podstawowej
 • Projekt sali sportowej z zapleczem

 

Dr hab.inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. uczelni

 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowego naziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowego zbiornika podziemnego na nieczystości ciekłe
 • Projekt żelbetowego masztu antenowego
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie słupów żelbetowych
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie tarcz żelbetowych
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie płyt fundamentowych

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt budynku biurowego z garażem podziemnym
 • Projekt budynku wielorodzinnego z tarasami na dachu
 • Projekt budynku wielorodzinnego z częścią usługową
 • Projekt budynku przedszkola
 • Projekt budynku handlowo –usługowego

 

Dr inż. Magdalena PAWELSKA-MAZUR

 • Analiza porównawcza metod betonowania budowli podwodnych
 • Analiza porównawcza metod wykonywania betonów architektonicznych w budynkach o konstrukcji żelbetowej
 • Analiza porównawcza metod wykonywania posadzek przemysłowych hal żelbetowych

 

Dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji stropu żelbetowego o zwiększonym obciążeniu na potrzeby budynku produkcyjnego zakładu farmaceutycznego.
 • Projekt konstrukcji wsporczej stropu międzykomorowego silosu na pszenicę.
 • Projekt konstrukcji budynku biurowo-socjalnego
 • Projekt konstrukcji domu jednorodzinnego o pow. użytkowej 200m2
 • Projekt konstrukcji jednoklatkowego budynku wielorodzinnego

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt gmachu dydaktycznego
 • Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego
 • Projekt wiaty przystankowej
 • Projekt otwartego basenu pływackiego
 • Projekt budynku hotelowego

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Analiza porównawcza innowacyjnych technologii wykonania stropów żelbetowych
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji obiektu wysokościowego
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji obiektu handlowego
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji domu jednorodzinnego z prefabrykatów betonowych
 • Projekt wybranych elementów domu jednorodzinnego o nowoczesnej architekturze

 

Mgr inż. Marek KIN

 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 3-kondygnacyjnego,
  z zastosowaniem  łączników balkonowych.
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku garażu wielostanowiskowego 1-kondygnacyjnego, wykonanego w technologii monolitycznej, o konstrukcji płytowo-słupowej z zastosowaniem systemowego zbrojenia stref przypodporowych.
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 4-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, z zastosowaniem stropów żelbetowych monolitycznych.
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 5-kondygnacyjnego, ze ścianami
  i stropami wykonanymi w technologii żelbetowej monolitycznej
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku handlowego 1-kondygnacyjnego z parkingami na dachu