Tematy prac magisterskich - studia II stopnia stacjonarne (S) - rok ak. 2020/21

 

Dr hab. inż. Jerzy BOBIŃSKI, prof. uczelni -  Kierownik Katedry

 • Budynek biurowo-naukowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie
 • Ratusz dzielnicy Bielany w Warszawie
 • Izotropowe i anizotropowe modele mechaniki uszkodzeń do opisu betonu

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. uczelni - Zastępca Kierownika

 • Budynek ujeżdżalni koni 24×60 m wraz ze stajnią na 40 koni 
 • Budynek Centrum Pomocy Weteranom z zapleczem rehabilitacyjno-sportowym    
 • Hangar naprawczy kutrów pełnomorskich  z zapleczem technicznym 
 • Hala produkcji komponentów elektronicznych z pomieszczeniami magazynowymi    
 • Wielorodzinny budynek mieszkalny z podziemną halą garażową

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA

 • Projekt budynku biurowego o konstrukcji szkieletowej z parkingiem podziemnym i lądowiskiem dla helikopterów
 • Centrum rekreacyjno-hotelowe z basenem
 • Centrum sztuki współczesnej o konstrukcji szkieletowej z podwieszonymi do żelbetowych łuków przęsłami

 

Dr hab.inż. Andrzej  AMBROZIAK, prof. uczelni

 • Określenie nośności na zginanie i ścinanie niskich belek nadprożowych
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu strunobetonowego
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie belek kablobetonowych
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu żelbetowego w konstrukcji płyta-słup
 • Techniki numeryczne redukcja sił nad słupami i podporami w obliczeniach numerycznych
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie budynku wysokiego

 

Dr hab.inż. Ireneusz  MARZEC, prof. uczelni

 • Budynek apartamentowo-hotelowy o konstrukcji żelbetowej monolitycznej posadowiony na palach przemieszczeniowych. 
 • Budynek wysoki z trzy-kondygnacyjnym garażem podziemnym. Analiza wybranych elementów konstrukcyjnych.
 • Analiza nośności na przebicie węzła płyta-słup z zastosowaniem modelu CDP
 • Analiza numeryczna nośności i ugięcia płyty balkonowej na łącznikach termoizolacyjnych z zastosowaniem modelowania 3D i nieliniowych praw materiałowych
 • Symulacje numeryczne dwukierunkowo ściskanych mimośrodowo słupów żelbetowych o przekroju kwadratowym z zastosowaniem modelu CDP

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt kościoła
 • Projekt hotelu z basenem
 • Projekt centrum sportowo - rekreacyjnego

 

Dr inż. Magdalena PAWELSKA-MAZUR

 • The impact analysis of the contractual records on the cash flow in the construction project
 • Optimization of risk management for housing construction
 • The resource analysis for the retrofitting of the eco-friendly hotel
 • Procurement methods analysis in construction management for the infrastructure building

 

Dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji typowej biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW
 • Projekt konstrukcji baterii silosów o średnicy D=25m i wysokości  H=15m na biomasę wraz z komorami technologicznymi
 • Projekt konstrukcji biurowego budynku wysokościowego o konstrukcji szkieletowej z analizą wpływu oddziaływania wiatru
 • Projekt konstrukcji trzykondygnacyjnego garażu podziemnego wraz z nadziemnymi łącznikami na potrzeby obsługi kompleksu szpitalnego

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt Nowego Muzeum Bauhaus w Weimarze
 • Projekt centrum serwisowego samochodów osobowych
 • Studium kształtowania żelbetowych ścian oporowych

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Identyfikacja zarysowań betonowych płyt lotniskowych przy użyciu uczenia maszynowego
 • Budowa modelu rdzy na potrzeby wizualnej klasyfikacji śladów korozji
 • Convolutional Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu

 

MGR inż. Marek KIN

 • Projekt zbiornika podziemnego o przekroju kołowym na przepompownię wód deszczowych przy obciążeniu ruchem samochodowym z analizą porównawczą modelu obliczeniowego przestrzennego MES i płaskich płyt
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku handlowego 2- kondygnacyjnego, ze stropem kasetonowym, wykonanego w technologii monolitycznej, z analizą porównawczą zbrojenia systemowego
  i tradycyjnego w strefie przypodporowej
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 15-kondygnacyjnego wykonanego
  w technologii monolitycznej, z analizą sił wewnętrznych i zbrojenia  dla ścian - tarcz obliczonymi metodami MES i tradycyjną
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku biurowego 25-kondygnacyjnego wykonanego
  w technologii monolitycznej, o konstrukcji płytowo-słupowej z analizą wpływu obciążenia wiatrem na siły wewnętrzne w fundamentach z zastosowaniem modelu MES
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 20-kondygnacyjnego ze zbiornikiem przeciwpożarowym wykonanego w technologii monolitycznej, z analizą wpływu obciążeń skurczowych na ściany zbiornika

 

 

UWAGI:

 1. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia tematu pracy dyplomowej - wymagana akceptacja Kierownika Katedry.

 2. Jeden promotor może prowadzić maksymalnie trzech dyplomantów.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy prac magisterskich - studia II stopnia niestacjonarne (NS) - rok. ak. 2020/21

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. uczelni - Zastępca Kierownika

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny o zabudowie kaskadowej
 • Budynek Centrum Morskiego Ratownictwa Wodnego z zapleczem  na skutery wodne  
 • Budynek Wypożyczalni Samochodów  z zapleczem postojowym i halą naprawczą 
 • Budynek Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej z salami zabiegowymi  
 • Budynek Urzędu Miasta z podziemną halą garażową

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA

 • Dom wakacyjny z basenem na dachu
 • Projekt sali gimnastycznej z trybuną zewnętrzną i kortami tenisowymi
 • Biblioteka uniwersytecka

 

Dr hab.inż. Andrzej  AMBROZIAK, prof. uczelni

 • Techniki numeryczne redukcja sił nad słupami w obliczeniach numerycznych w konstrukcji płyta-słup
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie obudowy wykopu
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie tarczy żelbetowej
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowego przekrycia wiaty
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowej wieży telekomunikacyjnej

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt kościoła
 • Projekt hotelu z basenem
 • Projekt centrum sportowo – rekreacyjnego
 • Projekt centrum sztuki z wieżą widokową
 • Projekt szkoły z salą gimnastyczną

 

Dr inż. Magdalena PAWELSKA-MAZUR

 • Analiza metod i środków do wykonania modernizacji energetycznej budynku hotelowego
 • Optymalizacja w zarządzaniu ryzykiem w przypadku budownictwa mieszkalnego
 • Analiza wpływu zapisów kontraktowych na przepływ środków finansowych oraz czas budowy hotelu

 

Dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW
 • Projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego w układzie płyta- słup
 • Projekt konstrukcji budynku biurowego z garażem podziemnym

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt żelbetowego zbiornika wieżowego na wodę o pojemności 260 m3
 • Projekt krytego basenu w Mediolanie
 • Projekt krytej pływalni 25-metrowej
 • Projekt żelbetowego zbiornika wieżowego na wodę o pojemności 120 m3
 • Projekt teatru w Rio de Janeiro

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Deep Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Optymalizacja algorytmów uczenia maszynowego na potrzeby przewidywania wytrzymałości betonu
 • Obróbka obrazu cyfrowego na potrzeby identyfikacji zarysowań betonowych płyt lotniskowych
 • Szalunki do detali architektonicznych z biosyntetyków drewna
 • Program do projektowania betonowych elementów konstrukcyjnych w C#

 

MGR inż. Marek KIN

 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 12-kondygnacyjnego, wykonanego
  w technologii monolitycznej, w słabych warunkach gruntowych, z analizą posadowienia na fundamentach palowych i na płycie
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku biurowego 14-kondygnacyjnego, wykonanego
  w technologii monolitycznej, o konstrukcji płytowo-słupowej z analizą wpływu otworowania stropu na siły
  i zbrojenie w płycie stropowej
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 10-kondygnacyjnego wykonanego
  w technologii monolitycznej, z analizą wpływu obciążenia ściankami działowymi szkieletowymi i murowanymi na siły wewnętrzne i zbrojenie w stropach
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego 20-kondygnacyjnego z 1 kondygnacyjnym garażem podziemnym, wykonanego w technologii monolitycznej, z analizą wpływu obciążenia stropu garażu ruchem samochodów
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku magazynowego 3-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, wykonanego w technologii monolitycznej, o konstrukcji płytowo-żebrowej, z analizą wpływu obciążenia regałami wysokiego składowania na konstrukcję stropu i słupów