Tematy prac magisterskich - studia II stopnia stacjonarne (S) - rok ak. 2019/20

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. nadzw. PG - Kierownik Katedry

 • Budynek ujeżdżalni koni 24×60 m wraz ze stajnią na 40 koni  
 • Budynek Centrum Pomocy Weteranom z zapleczem rehabilitacyjno-sportowym     
 • Hangar naprawczy kutrów pełnomorskich  z zapleczem technicznym 
 • Hala produkcji komponentów elektronicznych z pomieszczeniami magazynowymi     
 • Wielorodzinny budynek mieszkalny z podziemną halą garażową

 

Dr hab. inż. Jerzy BOBIŃSKI, prof. nadzw. PG - Zastępca Kierownika Katedry

 • Budynek biurowo-naukowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie
 • Ratusz dzielnicy Bielany w Warszawie
 • Budynek użyteczności publicznej z przekryciem o konstrukcji drewnianej
 • Izotropowe i anizotropowe modele mechaniki uszkodzeń do opisu betonu
 • Skurcz betonu-zjawisko i symulacje numeryczne

 

Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, prof. zw. PG

 • Projekt budynku biurowego o konstrukcji szkieletowej z parkingiem podziemnym i lądowiskiem dla helikopterów
 • Projekt sali gimnastycznej z trybuną zewnętrzną i kortami tenisowymi.
 • Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych Aqua – Parku z kopułą jednokrzywiznową, jako przykryciem głównego obiektu.
 • Centrum wystawowe rzeźby współczesnej o konstrukcji szkieletowej z podwieszonymi do żelbetowych łuków przęsłami
 • Projekt audytorium uniwersyteckiego z laboratoriami i salami dydaktycznymi według koncepcji

 

Dr hab.inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. nadzw. PG

 • Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu strunobetonowego
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu z belkami kablobetonowymi
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu żelbetowego w konstrukcji płyta-słup
 • Techniki numeryczne redukcji sił nad słupami i podporami w analizach obliczeniowych

 

Dr hab. inż. Piotr KORZENIOWSKI

 • Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania nośności słupów uzwojonych wraz z jego weryfikacją opartą na dostępnych wynikach badań eksperymentalnych
 • Opracowanie programu komputerowego do wymiarowania ściskanych słupów żelbetowych, dwukierunkowo zginanych wraz z analizą wpływu wybranych czynników na nośność słupa
 • Opracowanie metody numerycznej do analizy naprężeń i odkształceń w słupie żelbetowym przy znanej sile i momencie I rzędu
 • Analiza wpływu pełzania na odkształcenia, przemieszczenia i nośność słupów żelbetowych
 • Projekt wielopoziomowego parkingu samochodowego o konstrukcji płyta – słup wraz z analizą porównawczą wpływu uwzględniania zmian sztywności w metodzie ram zastępczych na wyniki obliczeń

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt hotelu z basenem
 • Projekt galerii sztuki z krótkimi wspornikami słupa
 • Projekt budynku o konstrukcji ramy w skosie
 • Projekt dworca z łukowym przekryciem
 • Projekt dworca z przeryciem łukowym

 

Dr inż. Paweł  PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji silosu żelbetowego o średnicy D=10m i wysokości  komory magazynowej H=24m na śrutę rzepakową
 • Projekt konstrukcji baterii trzech silosów o średnicy D=25m i wysokości  H=15m na biomasę wraz z komorami technologicznymi
 • Projekt konstrukcji silosu na biomasę o średnicy D=8m i wysokości  komory magazynowej H=18m posadowionego na palach
 • Projekt konstrukcji budynku wysokościowego
 • Projekt konstrukcji trzykondygnacyjnego garażu podziemnego wraz z nadziemnymi łącznikami na potrzeby obsługi kompleksu szpitalnego

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt Nowego Muzeum Bauhaus w Weimarze
 • Projekt żelbetowego zbiornika wieżowego na wodę o pojemności 250 m3
 • Projekt domu jednorodzinnego na skarpie
 • Projekt centrum serwisowego samochodów osobowych
 • Studium kształtowania żelbetowych ścian oporowych

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Optymalizacja algorytmów nauczania maszynowego na potrzeby przewidywania wytrzymałości betonu
 • Deep Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Convolutional Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Recurrent Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Identyfikacja zarysowań betonowych płyt lotniskowych przy użyciu nauczania maszynowego
 • Obróbka obrazu cyfrowego na potrzeby identyfikacji zarysowań betonowych płyt lotniskowych
 • Szalunki do detali architektonicznych z biosyntetyków drewna
 • Program do projektowania betonowych elementów konstrukcyjnych w C#

 

MGR inż. Marek KIN

 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego 15-kondygnacyjnego podpiwniczonego z analizą porównawczą rozwiązań konstrukcji stropów
 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego 25-kondygnacyjnego z analizą porównawczą zastosowania  betonów lekkich i zwykłych do rozwiązań konstrukcji stropów
 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalno-biurowego 20-kondygnacyjnego z analizą porównawczą rozwiązań konstrukcji fundamentów
 • Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 15-kondygnacyjnego z analizą wpływu ścian działowych na konstrukcję stropu
 • Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 20-kondygnacyjnego z analizą wpływu obciążenia wiatrem na konstrukcję

 

Dr inż. Magdalena PAWELSKA-MAZUR

 • The impact analysis of the contractual records on the cash flow in the construction project
 • Optimization of risk management for housing construction
 • The resource analysis for the retrofitting of the  eco-friendly hotel
 • Procurement methods analysis in construction management for the infrastructure building

 

UWAGA:
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia tematu pracy dyplomowej - wymagana akceptacja Kierownika Katedry

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy prac magisterskich - studia II stopnia niestacjonarne (NS) - rok. ak. 2019/20

 

Dr hab.inż.  Maciej NIEDOSTATKIEWICZ, prof. nadzw. PG

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny o zabudowie kaskadowej
 • Budynek Centrum Morskiego Ratownictwa Wodnego z zapleczem  na skutery wodne  
 • Budynek Wypożyczalni Samochodów  z zapleczem postojowym i halą naprawczą 
 • Budynek Specjalistycznej Kliniki Stomatologicznej z salami zabiegowymi  
 • Budynek Urzędu Miasta z podziemną halą garażową

 

Prof. dr hab.inż.  Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, prof. zw. PG

 • Dom wakacyjny z basenem na dachu
 • Projekt budynku szpitala pediatrycznego
 • Hotel z centrum rekreacyjnym
 • Biblioteka uniwersytecka

 

Dr hab.inż.  Andrzej  AMBROZIAK, prof. nadzw. PG

 • Techniki numeryczne redukcję sił nad słupami w obliczeniach numerycznych w konstrukcji płyta - słup
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie obudowy wykopu
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie tarczy żelbetowej
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowego przekrycia wiaty
 • Analiza numeryczna i wymiarowanie żelbetowej wieży telekomunikacyjnej

 

Dr hab.inż.  Piotr KORZENIOWSKI

 • Analiza porównawcza normowych metod uwzględniania wpływu zmian sztywności na redystrybucję momentów i ugięcia trójprzęsłowej zarysowanej belki ciągłej
 • Opracowanie programu do obliczania słupów CFST oraz analiza wpływu wybranych czynników na nośność tych słupów
 • Projekt wybranych elementów konstrukcji hali żelbetowej wraz z analizą porównawczą przyjętych rozwiązań
 • Projekt prefabrykowanej żelbetowej hali produkcyjnej wraz z analizą porównawczą sposobów wymiarowania stopy kielichowej
 • Projekt przekrycia łukowego monolitycznej hali żelbetowej wraz z analizą sposobów uwzględniania efektów II rzędu

 

Dr inż. Małgorzata LACHOWICZ

 • Projekt galerii sztuki z ostatnią kondygnacją o dużej rozpiętości
 • Projekt centrum sportu z halą sportową
 • Projekt centrum handlowego z siłownią
 • Projekt budynku szkoły z halą sportową połączoną łącznikiem
 • Projekt kościoła

 

Dr inż. Paweł PIOTRKOWSKI

 • Projekt konstrukcji silosu żelbetowego o średnicy D=15m i wysokości H=15m ze stożkowym dachem stalowym
 • Projekt konstrukcji 5 kondygnacyjnego budynku biurowego
 • Projekt konstrukcji nadziemnego garażu o konstrukcji prefabrykowanej

 

Dr inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI

 • Optymalizacja algorytmów nauczania maszynowego na potrzeby przewidywania wytrzymałości betonu
 • Deep Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Convolutional Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Recurrent Neural Networks w przewidywaniu wytrzymałości betonu
 • Identyfikacja zarysowań betonowych płyt lotniskowych przy użyciu nauczania maszynowego
 • Obróbka obrazu cyfrowego na potrzeby identyfikacji zarysowań betonowych płyt lotniskowych
 • Szalunki do detali architektonicznych z biosyntetyków drewna
 • Program do projektowania betonowych elementów konstrukcyjnych w C#

 

Dr inż. Marek WESOŁOWSKI

 • Projekt żelbetowego zbiornika wieżowego na wodę o pojemności 260 m^3
 • Projekt budynku biurowo-magazynowego
 • Projekt krytej pływalni 25-metrowej
 • Projekt żelbetowego zbiornika wieżowego na wodę o pojemności 120 m^3
 • Projekt teatru w Rio de Janeiro

 

Mgr inż. Marek KIN

 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego 6-kondygnacyjnego z garażem wielostanowiskowym z analizą porównawczą rozwiązań konstrukcji stropów
 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego 9-kondygnacyjnego z analizą porównawczą rozwiązań konstrukcji balkonów
 • Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalno-biurowego 10-kondygnacyjnego z analizą porównawczą rozwiązań konstrukcji klatki schodowej
 • Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 10-kondygnacyjnego z analizą wpływu otworowania stropów
 • Projekt konstrukcyjny budynku biurowego 9-kondygnacyjnego z analizą porównawczą rozwiązań konstrukcji stropów

 

Dr inż. Magdalena PAWELSKA-MAZUR

 • Analiza metod i środków do wykonania modernizacji energetycznej budynku hotelowego
 • Optymalizacja w zarządzaniu ryzykiem w przypadku budownictwa mieszkalnego
 • Analiza wpływu zapisów kontraktowych na przepływ środków finansowych oraz czas budowy hotelu