Działalność Dydaktyczna
 
j0299125.gifZajęcia dydaktyczne oferowane i realizowane przez Katedrę dotyczą studentów studiów magisterskich i inżynierskich, prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz zaocznym.

Ponadto Katedra prowadzi szkolenia dot. konstrukcji żelbetowych w ramach ustawicznego kształcenia absolwentów wydziałów budownictwa.

Zdecydowana większość studentów naszego wydziału (każdy studiujący na kierunku budownictwo), uczestniczy w zajęciach prowadzonych w ramach działalności dydaktycznej Katedry.  Zajęcia prowadzone przez Katedrę prowadzone są w formie wykładów, projektowania, laboratoriów oraz seminariów dyplomowych. 

    Regionalne Laboratorium Budownictwa prowadzone przez Katedrę, pozwala na przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych, gdzie studenci uczestniczą w badaniach eksperymentalnych elementów konstrukcji budowlanych w skali rzeczywistej.
 

Przedmioty prowadzone przez Katedrę na studiach I stopnia (inżynierskich):

 • Konstrukcje betonowe

 • Podstawy inżynierskich konstrukcji betonowych

 • Podstawy konstrukcji sprężonych

 • Żelbetowe budynki mieszkalne

 • Żelbetowe hale przemysłowe i sportowe

 • Techniki betonowania

 • Wstęp do budownictwa

 • Semianrium dyplomowe

Przedmioty prowadzone przez Katedrę na studiach II stopnia (magisterskich):

 • Konstrukcje betonowe

 • Inżynierskie konstrukcje betonowe

 • Złożone konstrukcje betonowe

 • Konstrukcje sprężone

 • Budynki wysokie z betonu

 • Projektowanie konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość

 • Diagnostyka, naprawy i wzmocnienia konstrukcji betonowych

 • Konstrukcje betonowe w badaniach eksperymentalnych

 • Obiekty betonowe

 • Budownictwo betonowe

 • Konstrukcje betonowe w świetle Eurokodów

 • Betony nowej generacji

 • Seminarium dyplomowe

 Studenci podczas zajęć zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną, dotyczącą zjawisk zachodzących w betonie i stali oraz mechanizmów pracy elementów i konstrukcji żelbetowych. Dzięki odpowiednio wyposażonemu laboratorium konstrukcyjnemu mają możliwość weryfikacji poznanych teorii w oparciu o prowadzone przez siebie badania eksperymentalne, co daje im też niezbędną wiedzę praktyczną. Studenci poznają charakterystykę różnych konstrukcji żelbetowych, metody ich projektowania i obliczania, w stopniu przewidzianym treściami programowymi dla swojej specjalności. Na studiach magisterskich pogłębiane są zagadnienia z teorii żelbetu, a pogłębieniu wiedzy służą przygotowane przez Katedrę przedmioty obieralne. Seminaria dyplomowe umożliwiają samodzielne opracowanie zagadnień, w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną oraz dyskusję w gronie kolegów i pracowników Katedry.
 

Publikacje pracowników Katedry pomocne w działalności dydaktycznej

W celu ułatwienia nauczania pracownicy Katedry opracowali i wydali wiele wydawnictw podręcznikowych i skryptów. Można tu wymienić między innymi następujące pozycje:

 • B. Bukowski, Betony i zaprawy, Gdańsk 1946,

 • B. Bukowski, Zbiór wzorów i tablic dla żelbetnictwa, Gdańsk 1946,

 • B. Bukowski, Technologia betonu, PZWS, Warszawa 1951,

 • B. Bukowski, Konstrukcje betonowe, PWT, Warszawa 1953,

 • T. Szulczyński, Zbiór przepisów, wzorów i tablic z żelbetu, Gdańsk 1954,

 • R. Wieloch, Konstrukcje sprężone. Repetytorium, PWN, Łódź-Poznań 1955,

 • B. Bukowski T. Godycki-Ćwirko, Tarczownice, Gdańsk 1958,

 • T. Godycki-Ćwirko, Ścinanie w żelbecie, Arkady, Warszawa 1968,

 • T. Godycki-Ćwirko W. Kuczyński, Wytyczne obliczania żelbetowych konstrukcji prętowych, Łódź 1971,

 • T. Szulczyński, Konstrukcje z betonu, Gdańsk 1978,

 • T. Szulczyński, Przykłady obliczeń konstrukcji z betonu, PWN Warszawa 1983,

 • W. Kledzik i in., Wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 1982,

 • T. Godycki-Ćwirko M. Kamińska D.Ulańska, Projektowanie elementów konstrukcji żelbetowych, Łódź 1981,

 • T. Godycki-Ćwirko, Mechanika betonu, Arkady, Warszawa 1982,

 • T. Godycki-Ćwirko A. Czkwianianc, Konstrukcje sprężone, Łódź 1984,

 • K. Nagrodzka-Godycka, Laboratorium z konstrukcji betonowych, Gdańsk 1998,

 • K. Nagrodzka-Godycka, Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych, Arkady, Warszawa 1999.