Działalność naukowa prowadzona przez KKB obejmuje następujące zagadnienia:

 • Nośność graniczna i morfologia rys krótkich wsporników żelbetowych oraz ich wzmacnianie

     
   

 • Słupy: żelbetowe, uzwojone, CFST, ze zbrojeniem niemetalicznym oraz wykonane z betonów wysokich wytrzymałości
 • Nośność graniczna belek żelbetowych osłabionych otworami
 • Minimalny oraz maksymalny stopień zbrojenia poprzecznego belek żelbetowych
 • Sprężanie betonowych elementów konstrukcyjnych
 • Stan zarysowań i nośności tarcz żelbetowych
 • Zakotwienia metalowe w betonie
 • Oddziaływania termiczne w zbiornikach żelbetowych
 • Belki hybrydowe
 • Wzmacnianie  konstrukcji żelbetowych i murowych
 • Nośność konstrukcji murowych z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli
 • Diagnostyka elementów konstrukcyjnych metodami bezinwazyjnymi
 • Prawne aspekty remontów i modernizacji budynków
 • Ciągły i dyskretny opis rys w betonie
 • Efekt skali w konstrukcjach betonowych i żelbetowych
 • Analiza propagacji rys z uwzględnieniem mezostruktury betonu
 • Numeryczne modelowanie materiałów z osłabieniem
 • Opis właściwości mechanicznych tkanin i siatek chirurgicznych
 • Ocena wpływu podatności kotwienia w betonie na nośnośc konsoli aluminiowych